Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1970 7 rugsėjis
 

1. BELAUKIANT LKMA SUVAŽIAVIMO IR ATEITININKŲ KONGRESO 1970/7 rugsėjis; Autorius : Alaušius
Iš daugelio įvairių suvažiavimų, kurie ir šiais metais liudijo mūsų tautinės gyvybės pastangas,

2. TRYS SVEČIAI IŠ "ANAPUS" 1970/7 rugsėjis; Autorius : Vladas Jakubėnas
(V. Noreika, E. Kaniava, V. Daunoras)Stalino mirtis (1953 m.) Sovietų Sąjungos viduje užbaigė tam tikrą

3. LAPINSKO IDĖJOS TEATRAS 1970/7 rugsėjis; Autorius : K. Keblys
(Mintys po "Penkių stulpy turgaus aikštėje" spektaklio Detroite)Nors ir nelaimėjęs jokių laurų pirmame

4. PEN PIRMININKAS POETAS PIERRE EMMANUEL 1970/7 rugsėjis; Autorius : Viktorija Skrupskelytė
Pereitą rudenį tarptautinės rašytojų draugijos PEN klubo pirmininku išrinktas prancūzų poetas Pierre

5. INŽINIERIŲ SUVAŽIAVIMAS 1970/7 rugsėjis; Autorius : J. V. Danys
PLIAS ir ALIAS X suvažiavimo atidaromojo posėdžio prezidiumas (iš kairės): PLB švietimo tarybos pirm.

6. STUDIJŲ DIENOS VOKIETIJOJE 1970/7 rugsėjis; Autorius : P.C.
Tradicinės Europos lietuvių studijų dienos Vokietijoje, anksčiau rengtos LFB, o dabar rengiamos

7. VASAROS LIETUVIŠKIEJI SUSITELKIMAI 1970/7 rugsėjis; Autorius : Al.
Vasaros karščiai suspenduoja vietinę kolonijų veiklą. Bet užtat atostogų metas įgalina išsijudinti

8. MŪSŲ BUITYJE 1970/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Šio žurnalo leidėjų lietuvių pranciškonų nauju provincijolu trijų metų kadencijai išrinktas T.

9. Laiškai redakcijai 1970/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Kavolio "neaiškumo patologijos" klausimuDėl banalybių, žargono ir truizmųKiekvienas žurnalinio

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai