Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1960
Categories 1960
1 sausis (25), 10 gruodis (19), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (20), 5 gegužė (19), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (19), 9 lapkritis (15)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Eilėraščiai 1960/1 sausis; Autorius : PETRAS VAIČIŪNAS
JUODI VAIDUOKLIAI PADANGĖSE RENKASJuodi vaiduokliai padangėse renkas. Nerimas atžengia žemės keliu.

2. Eilėraščiai 1960/1 sausis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
ANT JŪRŲ KRANTOViršuj medžių saulė teka,O po medžiais duona rūgsta.Mano tėvas serga,Mano tėvas

3. Albert Camus 1960/1 sausis; Autorius : A. V.
Sausio ketvirtą dieną netoli Sens miesto automobilio katastrofoje žuvo prancūzų rašytojas Albert Camus,

4. Trumpai 1960/1 sausis; Autorius : Red.
• Vinco Krėvės vardo literatūrinė premiją (500 dol.), skiriama kas antri metai, šiemet teko Mariui

5. Eilėraščiai 1960/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
VORATINKLIAIKiekvieną vakarą,Kai saulė eina Baltijon skandintisKiekvieną tokį graudų vakarąPlonais

6. Eilėraščiai 1960/2 vasaris; Autorius : Aleksandras Radžius
VIENUOLIO VALANDAAVE MARIAZenito soste rymo Ironiška naktis. Many vienuolio žymę Išdegino ugnis

7. RAUDA 1960/2 vasaris; Autorius : BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ
Dulce et decorum est pro patria mori. Morai, apdengti juoda marška. PANAKTINISVėliau: SESUO, MERGINA,

8. MELODIJOS PRIMATAS IR LIETUVIŲ MUZIKA 1960/2 vasaris; Autorius : KUN. K.SENKUS
GIESMES IR DAINOS I. MUZIKA IR JOS PAŽANGA.Svarstymų pradžioje reikia trumpai pakedenti du klausimu,

9. "AIDŲ" PREMIJA Už LITERATŪRĄ 1960/2 vasaris; Autorius : Red.
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00

10. ESTŲ POETE MARIE UNDER 1960/3 kovas; Autorius : MALL JURMA
Nors tarptautiniame literatūros gyvenime pirmu smuiku groti įpratę didžiųjų kraštų rašytojai, bet

11. Eilėraščiai 1960/3 kovas; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
DUOK, KAD IŠTVERČIAUTaip jau yra, kad mes skurdų savo amželį taip dažniausiai ir prakrizenam su

12. TIESOS 1960/3 kovas; Autorius : NELÉ MAZALAITÉ
(KNYGA: MIESTELIS, KURIS BUVO MANO) Ne, aš nesijuokiu iš anos keistos istorijos, ne, aš nesakau, jog taip

13. Eilėraščiai 1960/4 balandis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
VARPAISakyk varpams,Į ežerus nugrimzdusiems,Kad jie tuojau skambėtųIr skelbtų gelmėje Prisikėlimo

14. Eilėraščiai 1960/4 balandis; Autorius : Julija Švabaitė
DVYLIKTOJI STOTIS.Raudonį debesys ugnimi laša. Viešpatie, pasigailėk! Štai, mirštantysis rankas grąžo

15. VILNELES ISTORIJA 1960/4 balandis; Autorius : PAULIUS JURKUS
IŠ PASAKŲ CIKLO APIE VILNIŲTai atsitiko seniai seniai, kada galingi pavasariai suskrido į Lietuvą

16. NAUJOJI ISPANŲ POEZIJA 1960/4 balandis; Autorius : P. GAUČYS
Žinomas ispanų literatūros istorikas An-gel del Rio tvirtina, kad ispanų literatūra XX Šimtmetyje

17. IŠ ISPANŲ POEZIJOS 1960/4 balandis; Autorius : Išvertė P. Gaučys
MIGUEL DE UNAMUNOMĄSTYMAIVargšas mirtingasis, savo beprotybėje norįsjieškoti laimės,žiūrėk,

18. Eilėraščiai 1960/5 gegužė; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
MORTA, MORTADainuoju amžiną taiką. Ašarų iškapotoj savo širdyaš nešioju amžiną meilę akmeniui,

19. KVAILUMO RIBA 1960/5 gegužė; Autorius : A. BARONAS
Julius Bakutis niekada nesiveržė ir pirmąsias vietas. Lietuvoje tarnavo kariuomenės sandėly, buvo ramus

20. Eilėraščiai 1960/5 gegužė; Autorius : Z. BALVOČIENĖ
IŠ ŠEŠĖLIŲPalikau namus . . .O galbūt, niekad kūdikis mažytisNebuvau mamos:Žingsnį vos pirmąjį

21. PRŪSŲ RIKIO PIPYNĖS MIRTIS 1960/6 birželis; Autorius : JONAS AISTIS
Si bundin Pippine do einem pferde an der stert und sleiftin in kein Torun wert da man an einin boum in

22. MIRĖ BORISAS PASTERNAKAS 1960/6 birželis; Autorius : HENRIKAS RADAUSKAS
Šių metų gegužės mėnesį mirė Borisas Pasternakas, kurio romanas "Daktaras Živago" buvo vienas iš

23. Eilėraščiai 1960/6 birželis; Autorius : BORISAS PASTERNAKAS
Iš poemos "LEITENANTAS ŠMIDTAS"Laukai ir tolis susiplojo elipse, Griaustinio troško skėčiai šilko

24. DVI SCENOS IŠ "HAMLETO" 1960/6 birželis; Autorius : William Shakespeare
TREČIAS VEIKSMASIII SCENA: SALE PILYJE(Įeina Karalius, Rozenkrancas ir Gildensternas) KARALIUS:Nemėgstu

25. Eilėraščiai 1960/7 rugsėjis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
AUKOJIMAS Aš pirmą kartą paguldžiau Ant žemės mažąją dukrelę — Išėjęs pašalas,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai