Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1960
Categories 1960
1 sausis (25), 10 gruodis (19), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (20), 5 gegužė (19), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (19), 9 lapkritis (15)
 

1. ŠVIETIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1960/1 sausis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Švietimo sąvoka galima imti platesne prasme, įsijungiant ir valstybės, ir bažnyčios, ir šeimos

2. MARKSIZMAS IR MŪSŲ LAIKŲ VISUOMENĖ 1960/2 vasaris; Autorius : DR. JONAS NORKA1T1S
KELETAS JŲ SUSIDŪRIMO ASPEKTŲ Masių atsiradimo ir dominavimo laikotarpis vos buvo beparodąs savo

3. PRAVOSLAVŲ BAŽNYČIA SOVIETŲ SĄJUNGOJE 1960/3 kovas; Autorius : DR. V. MAR.
Nėra abejonės, kad pravoslavų Bažnyčia Sovietų Sąjungoje, po gana aštraus persekiojimų periodo

4. KĄ ŽEMAITĖ RAŠĖ APIE BOLŠEVIKUS 1960/3 kovas; Autorius : P. Samogita
Bolševikai Lietuvoje Žemaitę (1845 -1921) savinasi, tarytum ji būtų buvusi jų šalininkė arba jų

5. ATEITININKAI IR LIETUVIŲ TAUTOS EGZISTENCIJA 1960/8 spalis; Autorius : Antanas Sužiedėlis
Kalbėdami*) lietuvių tautos egzistencijos tema, visų pirma turime temą apibrėžti. Egzistencija turi

6. A. JAKŠTAS DABARTIES LIETUVOJE 1960/9 lapkritis; Autorius : A. BALTARAGIS
Atsivertę šių metų Literatūros ir meno metrašty — jo kalendorių bei "Žmonės ir datos" skyrių, kur

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai