Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1960
Categories 1960
1 sausis (25), 10 gruodis (19), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (20), 5 gegužė (19), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (19), 9 lapkritis (15)
 

1. PETRO VAIČIŪNO ĮNAŠAS 1960/1 sausis; Autorius : BENYS BABRAUSKAS
Lietuvoje griūva paskutiniai nepriklausomos mūsų literatūros stulpai. Artinasi metas, kada vyriausiųjų

1. Kultūros ir kultūringo žmogaus samprata.Kultūros esmei ir laipsniams suprasti pasinaudosime

3. ATEITININKŲ JUBILIEJUS 1960/5 gegužė; Autorius : K. MOCKUS
Ateitininkai šiemet mini savo gyvavimo penkiasdešimtmetę sukaktį. "Šiuo atžvilgiu jie yra pirmieji iš

4. A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960 1960/5 gegužė; Autorius : Red.
A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1904-1960Gegužės 6 d. Romoje mirė vysk. Vincentas Padolskis. Jo

5. PREL J. LAUKAITIS KALBININKAS 1960/5 gegužė; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Prel. Juozas Laukaitis yra vienas iš mūsų negausių dvasininkų, kuris per visą savo gyvenimą yra daug

6. PASKUTINES PROF. STASIO ŠALKAUSKIO DIENOS 1960/5 gegužė; Autorius : DR. D. JASAITIS
Mano bičiulis dr. Juozas Eretas įsakmiai prašė parašyti prisiminimų žiupsnelį apie neužmirštamą

7. A. A. VYSKUPAS VINCENTAS PADOLSKIS 1960/7 rugsėjis; Autorius : PREL. F. BARTKUS
Neapsakomai dideLis ir skaudus smūgis ištiko vargšę mūsų tautą paskutiniu metu. Per palyginti

8. NUOSTABUSIS PRANAS DOMŠAITIS 1960/7 rugsėjis; Autorius : J. ŽMUIDZIN A S
Šiemet rugsėjo 15 suėjo 80 metų, kai už Klaipėdos, Kuršių kopose, Vilukiemyje gimė— šimtmetis po

9. KELIONĖ Į KINGSTONĄ 1960/8 spalis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
Beveik tiksliai pusiaukelėje tarp Mcntrealio ir Toronto, šalia gražiai žslluojančio, pakalnėn

10. PREL. A. DAMBRAUSKAS - ADOMAS 1960/9 lapkritis; Autorius : A.V.
Šių metų rugsėjo aštuntą dieną suėjo šimtas metų, kai gimė Aleksandras Dambrauskas - Adomas

11. ADOMAS JAKŠTAS — PUBLICISTAS 1960/9 lapkritis; Autorius : L. Dambriūnas
1. Publicisto reikšmėKalbant apie Adomą Dambrauską - Jakštą, nelengva pasakyti, kuriuo atžvilgiu jis

12. PRANAS GAILIUS 1960/10 gruodis; Autorius : DR. P. RĖKLAITIS
. . . "le nom du peintre est PRANAS. Un nom d'avenir, certainement."Mag-Vincenlot (1957)Nuo 1955 metų

13. KAZIMIERAS PAKŠTAS 1960/10 gruodis; Autorius : A. BENDORIUS
Amžinos atminties prof. dr. K. Pakštas yra toks žymus asmuo ir tiek daug veikęs įvairiose mokslo,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai