Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1961
Categories 1961
1 sausis (25), 10 gruodis (21), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (24), 5 gegužė (18), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (15), 8 spalis (26), 9 lapkritis (22)
 

1. PROF. K. JABLONSKIO ATMINIMUI (1892 — 1960) 1961/1 sausis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
JO ĮNAŠAS LIETUVOS ISTORIJOS MOKSLUIPaskutinysis dešimtmetis Lietuvos istorijos mokslui buvo labai

2. LIETUVOS MEDINES VARPINES 1961/1 sausis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
MEDŽIAGA LIETUVIŲ ARCHITEKTŪRAI PAŽINTILietuvos miestelių ir bažnytkaimių medinės bažnyčios ir

3. LIETUVOS LAISVĖS IDĖJOS RAIDA 1795— 1918 m. 1961/2 vasaris; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Įžanginės pastabos.Naujai iškilusių kaimyninių valstybių, Rusijos ir Prūsijos, susikaupusi jėga ir

4. PRANCIŠKONŲ ORDINAS 750 METŲ JUBILIEJAUS ŽENKLE (1210-1960) 1961/2 vasaris; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS O.F.M.
Užpernai pavasarį, balandžio 16 d., suėjo 750 m. nuo tos dienos, kai šv. Pranciškus Asyžietis

5. GOTIŠKOJO PERKŪNO NAMO KAUNE KILMES KLAUSIMAS 1961/2 vasaris; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Senieji keliautojai ir geografai, aprašydami miestą, paminėdavo kurį vieną pastatą kaip

6. PRANCIŠKONŲ ORDINAS 750 METŲ JUBILIEJAUS ŽENKLE (1210-1960) 1961/3 kovas; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS O.F.M.
(Pabaiga)7. Misijos netikinčiųjų kraštuose Pats šv. Pranciškus veržte veržėsi į misijas, du

7. KARDINOLO JURGIO RADVILOS PIRMOJI KELIONĖ ITALIJON (1575) 1961/4 balandis; Autorius : PAULIUS JATULIS
Radvilos Juodojo sūnus grįžta į Kat. Bažnyčią.Viena iš įžymiausių Lietuvos didikų,

8. SALOMĖJA NĖRIS 1961/5 gegužė; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
(Tęsinys) II. Abejonių ir posūkio metai (1929-1940)Prosovietiniai rašytojai Lietuvoj šiandien skelbia,

9. ADOLFO ŠAPOKOS DARBAI LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE 1961/6 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
(Vainiko vietoje jo kapui svetimoje žemėje) "Lietuvos istorijos laukai. . . neteko pagrindinio tyrinėjimų

10. LIETUVOS MEDINES BAŽNYČIOS 1961/6 birželis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
MEDŽIAGA LIETUVIŲ ARCHITEKTŪRAI PAŽINTI XVIII-XIX a. statytos Lietuvos miestelių ir bažnytkaimių

11. SALOMĖJA NĖRIS 1961/6 birželis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
(Pabaiga) Prisiminus Palangą, kur buvo pasišlykštėjusi moterų kūnais ir tuo atžvilgiu pritarus

12. MŪSŲ SODŽIAUS GYVENAMOJO NAMO ARCHITEKTŪRINE RAIDA SU PAPROČIAIS IR TRADICIJOMIS 1961/7 rugsėjis; Autorius : INŽ. POVILAS JURĖNAS
Liaudies menas turi būti mūsų meno pamatas, iš jo turi iškilti savotiškas lietuvių stilius, jis yra

13. SENIAUSIOSIOS LIETUVOS SOSTINES KLAUSIMAS 1961/9 lapkritis; Autorius : DR. ADOLFAS ŠAPOKA
(IS STUDIJOS "SENASIS VILNIUS")1. SENOSIOS LIETUVOS VALSTYBĖS PRADŽIA.Kaip žinoma, senoji Lietuva

14. PALANGA, KRETINGA IR BIRUTĖ 1961/10 gruodis; Autorius : JONAS MATUSAS
Moksliškas istorijos šaltinių leidėjas Her-mann Hildebrand Kuršo senų žmonių liudymus, kad

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai