Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1962
Categories 1962
1 sausis (28), 10 gruodis (24), 2 vasaris (21), 3 kovas (25), 4 balandis (27), 5 gegužė (26), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (27), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Eilėraščiai 1962/1 sausis; Autorius : MYKOLAS VAITKUS
AMŽINYBĖS PASIENYBaltažiedė sniegele saulutės atokaitoj, nežiūrėdama šalčio, pro sniegą

2. ŠYPSENA 1962/1 sausis; Autorius : PAULIUS JURKUS
Vieną vasarą, kai Antakalny baigė statyti garsią šv. Petro ir Povilo bažnyčią, karietom sudundėjo

3. Eilėraščiai 1962/1 sausis; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
PERLASĮaugęs perlas širdyje. Žaizda. Prasiveria ji ir užgyja. Bet nenumiršta niekada: Žaizda ir perlas

4. Eilėraštis 1962/1 sausis; Autorius : O. B. AUDRONĖ
PO LANGUPo langu vasara verkia šalnotų gėlių — po langu numirė saulės — neprikeliu jų.Ko rūstauji

5. Eilėraščiai 1962/1 sausis; Autorius : Antanas Gustaitis
ŽMONIŠKOJI TRAGEDIJASkirta žąsinui pragysti, Sakalui skrajoti, Man — tik pasakų jaunystė Rimais

6. Eilėraščiai 1962/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
ŽAIZDATu palmės lapą įdrėksta sugydai, O man širdis vis lieka sužeista. Jau nežinau,Kas Tau

7. ERŠKĖTIS 1962/2 vasaris; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
Kunigas klausė išpažinties.Jo ausis buvo priglausta prie pat kalbančiojo lūpų, nors kunigo klausa buvo

8. Eilėraščiai 1962/3 kovas; Autorius : FAUSTAS KIRŠA
GRAŽUOLEI Tu neklaidink, gražuole, savo grožiu, — Kad neštų amžius giminės

9. Eilėraštis 1962/3 kovas; Autorius : O. B. AUDRONĖ
VARPO DŪŽIAITaip skaudžiai dreba varpo dūžiai Vidurnakty gūdžiam — Gal šaukiasi gyvenimas trapiai

10. DĖKINGUMAS 1962/3 kovas; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Mane iš kambario stūmė buteliai ir laikraščių krūvos. Kambarys, kuriame prieš tai buvo krautuvė,

11. DIEVO ŠAUKSMAS 1962/4 balandis; Autorius : L. A.
Kristaus kančia augščiausią laipsnį pasiekė tą valandą, kai Išganytojas ant kryžiaus sušuko

12. Eilėraščiai 1962/4 balandis; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Albinas Elskus — šešėliai (piešinys)PAVADINIMASJie pavadino vieną kūdikį Emeraldu. Žvakidėse

13. Eilėraščiai 1962/4 balandis; Autorius : ČESLOVAS OBCARSKAS
NAKTIS BE VĖJOKristalinės mintys mus lydėjo, Kai mes ėjom jūros poakiais žaliais, O naktis plati, be

14. Eilėraščiai 1962/5 gegužė; Autorius : JULIJA ŠVABAITE
AŠ GIRDĖJAU TAVO GIEDOJIMĄAš girdėjau tavo giedojimą — Juodą paukštį liūdnam vakare — ir aš

15. INJEKCIJA 1962/5 gegužė; Autorius : Aloyzas Baronas
Kaiminystėje, už žalios gyvatvorės, namely prie gatvėtakio, gyveno žilaplaukė, mažaūgė moteris. Kai

16. Eilėraštis 1962/5 gegužė; Autorius : O.B. AUDRONĖ
LAUKŲ LELIJOSLaukų lelijos linguoja vėjam,laukų lelijos tik saulei žydi —ant tavo stalo inde

17. Eilėraščiai 1962/6 birželis; Autorius : STASYS SANTVARAS
ŪKANA UOSTE

18. AIDA NAUJA ČIKAGOS OPEROS PREMJERA 1962/6 birželis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Trumpas, vieno pastatymo ir trijų spektaklių lietuviškos operos sezonas per paskutinius penkerius metus

19. Eilėraščiai 1962/6 birželis; Autorius : DALIA KUČĖNIENĖ
VĖTRATavo delne gondolos šešėlis slenka. Deimanto rasa nusėtos bangos nyksta. Sustingo laiko pulsas

20. NAUJOJI BRAZILŲ POEZIJA 1962/6 birželis; Autorius : P. GAUČYS
Pirmusyk prabylant, apie brazilų poeziją, pravartu atkreipti dėmesį į brazilų etinę sudėtį, kuri

21. IŠ BRAZILŲ POEZIJOS 1962/6 birželis; Autorius : Red.
MARIO DE ANDRAREMiręs, švelniai ilsisi tarp karsto gėlių.Yra tokių akimirkų, kad žmogus,

22. MAIRONIO SUKAKČIAI ATŽYMĖTI 1962/7 rugsėjis; Autorius : A. V.
Šis "Aidų" numeris skiriamas Maironio sukakčiai atžymėti. Čia sutelkta medžiaga norime bent kukliai

23. LIETUVA MAIRONIO "JAUNOJOJE LIETUVOJE" IR "RASEINIŲ MAGDĖJE 1962/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS KLIMAS
Mums visiems — ir tiems, kurie dar prisimena daraktorių gadynę, ir tiems, kurie lankėme laisvosios

24. MAIRONIS MUZIKOS GARSUOSE 1962/7 rugsėjis; Autorius : J. ŽILEVIČIUS
Maironio rankraščio faksimilė, šis eilėraštis buvo jdėtas į penktąją "Pavasario balsų" laidą,

25. MAIRONIS APIE LIETUVIUS RAŠYTOJUS 1962/7 rugsėjis; Autorius : Pr. Pauliukonis
IŠTRAUKOS IŠ MAIRONIO "TRUMPOS LIETUVIŲ RAŠLIAVOS APŽVALGOS""Aidų" Redakcijos prašomas, parinkau

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai