Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1962 7 rugsėjis
 

1. MAIRONIO SUKAKČIAI ATŽYMĖTI 1962/7 rugsėjis; Autorius : A. V.
Šis "Aidų" numeris skiriamas Maironio sukakčiai atžymėti. Čia sutelkta medžiaga norime bent kukliai

2. LIETUVA MAIRONIO "JAUNOJOJE LIETUVOJE" IR "RASEINIŲ MAGDĖJE 1962/7 rugsėjis; Autorius : ANTANAS KLIMAS
Mums visiems — ir tiems, kurie dar prisimena daraktorių gadynę, ir tiems, kurie lankėme laisvosios

3. MAIRONIS MUZIKOS GARSUOSE 1962/7 rugsėjis; Autorius : J. ŽILEVIČIUS
Maironio rankraščio faksimilė, šis eilėraštis buvo jdėtas į penktąją "Pavasario balsų" laidą,

4. MAIRONIS APIE LIETUVIUS RAŠYTOJUS 1962/7 rugsėjis; Autorius : Pr. Pauliukonis
IŠTRAUKOS IŠ MAIRONIO "TRUMPOS LIETUVIŲ RAŠLIAVOS APŽVALGOS""Aidų" Redakcijos prašomas, parinkau

5. IŠ MANO ATSIMINIMŲ APIE POETĄ MAIRONĮ 1962/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS MIKUCKIS
Maironis apaštališko protonotaro drabužiuose 1931. VI. 19 savo buteJonas Mačiulis-Maironis

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai