Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1962 10 gruodis
 

1. NAUJASIS PRANCŪZŲ ROMANAS 1962/10 gruodis; Autorius : JUOZAS TININIS
Prancūzų rašytojai jau nuo senesnių laikų pasižymi naujų formų j ieškojimu dailiosios literatūros

2. Eilėraščiai 1962/10 gruodis; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
NUOTOLIAI 1.Po mano akimis Šalta versmė Amalės Teka.(O švilpia plaukuose Vytelės

3. GIESMES MUŽIKĖLIO" AUTORIAUS" IR VERTĖJO KLAUSIMU 1962/10 gruodis; Autorius : VINCAS MACIŪNAS
1823 metais Vilniuje išleistoje knygelėje "Jonas iš Svisločės" (tai lenkiškos J. Chodzkos apysakaitės

4. Eilėraščiai 1962/10 gruodis; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
LAŠELISJeigu seka šią planetą kokios akys, Iš tolybių tik vandens lašelį mato.Nuostabu,Kaip galima

5. JIEŠKOJIMAS 1962/10 gruodis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
V. K. Jonynas — Betliejus (spalvotas piešinys)Smėlio dykumose krito trys šešėliai: vienas vilkosi iš

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai