Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1963
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. AUKOS TAURĖ 1963/1 sausis; Autorius : J. Aistis
Je  viens a  vous, Seigneur... Je dis que le tombeau qui surles morts se ferme Ouvre le

2. PENKTIEJI METAI ATSIMINIMŲ ĮVYKIŲ ŠVIESOJE 1963/1 sausis; Autorius : Pr. Pauliukonis
Bendros pastabos1959 metais lietuvių išeivių literatūros rinkoje pasirodė didoka Kipro Bielinio

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1963/1 sausis; Autorius : Red.
Stasys Santvaras: AUKOS TAURE. Penktoji lyrikos knyga. Lietuvių Enciklopedijos leidykla, Bostonas, 1962 m.

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1963/3 kovas; Autorius : Red.
DAILĖS PARODA. Čiurlionio Galerija, 1962 m. lapkričio 21-25 d. per antrąjį Kultūros Kongresą.KUNIGO

5. BE GIMTO MEDŽIO 1963/4 balandis; Autorius : D. S-S
Prancūzų rašytoja Colette vienoje savo knygoje pastebėjo, jog yra labai svarbu žmogui keistis. Svarbu

6. VEIDU PRIE ŽEMĖS K. Grigaitytės beletristikos knyga 1963/4 balandis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Kiekvienas kūrinys yra kūrėjo vidaus pasaulio išraiška, atspindinti visa tai, kas metų metais buvo

7. VERTINGAS LEIDINYS APIE GEN. VLADĄ NAGIŲ-NAGEVIČIŲ 1963/4 balandis; Autorius : J. Puzinas
Neseniai lietuviškų knygų lentyna padidėjo nauju vertingu ir patrauklios išvaizdos leidiniu, štai jo

8. PASISAKYMAI APIE ELEMENTORIŲ 1963/4 balandis; Autorius : A. G. Giedraitis
Gal ir smagu tokiam žmogui, kuris puikiai apie save galvoja. Eina toks per pasaulį galvą užlaužęs,

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1963/4 balandis; Autorius : Red.
Kotryna Grigaitytė: RUDENS SAPNAI. Premijuotas poezijos rinkinys. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas,

10. KALNŲ GIESMĖ 1963/5 gegužė; Autorius : Titas Alga
1. Ar premijos padaro rašytojus?Literatūriniai konkursai, nežiūrint kai kurių jiems priskiriamų

11. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
Mykolas Vaitkus: BALTIJOS GRAŽUOLĖ (liepoja). Atsiminimai II, Išleido Nida. Londonas, 1963, 332 p. Kaina 1

12. K. GRIGAITYTĖS RUDENS SAPNAI 1963/6 birželis; Autorius : Stasys Santvaras
Aš niekad nebuvauNei gulbė, nei lakštingala.Buvau tiktai šešėlis,Kuris praeina ir negrįžta

13. JONO GRINIAUS GULBĖS GIESMĖ 1963/6 birželis; Autorius : T. Sakalas
Jonas Grinius savo naujoje "Gulbės giesmės" dramoje sustoja ties romantiška Barboros Radvilaitės ir

14. KNYGA APIE LIETUVOS PARTIZANUS 1963/6 birželis; Autorius : A. Plukas
Tragiškasis lietuvių tautos pokario laikotarpis dar tebėra labai silpnai aprašytas. Geriausią šios

15. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1963/6 birželis; Autorius : Red.
Vincas Ramonas: DAILININKAS RAUBA. II laida. Išleido Viltis. Cle-veland, 1963 m. 240 p. Kaina

16. LIETUVOS MENO ISTORIJOS TYRINĖJIMAI 1963/7 rugsėjis; Autorius : Jurgis Gimbutas
Praėjusių metų pabaigoje Herde-rio Institutas Marburge (Vak. Vokietijoje) išleido dr. Povilo Rėklaičio

17. LIETUVIAI SOVIETŲ VERGŲ STOVYKLOSE 1963/7 rugsėjis; Autorius : J. V.
Iki šiol yra išėjusios kelios knygos daugiausia apie atskirų lietuvių pergyvenimus sovietų vergų

18. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1963/7 rugsėjis; Autorius : red
Vaclovas Biržiška: ALEKSAND-RYNAS, II t. senieji lietuvių rašytojai prieš 1865 m. Išleido JAV LB

19. ANGELAI IR NUODĖMĖS 1963/8 spalis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Naujoje R. Spalio knygoje, kurią šiais metais išleido Nida, randame penkiolika novelių. Pavadinimo

20. LIETUVIŲ TAUTOSAKOS APYBRAIŽA 1963/8 spalis; Autorius : Dr. Jonas Balys
Neseniai Lietuvoje buvo išleista stamboka knyga "Lietuvių tautosakos apybraiža", taikoma daugiausia

21. SOCIOLOGO ŽVILGSNIS Į DR. VINCĄ KUDIRKĄ 1963/8 spalis; Autorius : V. Trumpa
Teisingai V. Kavolis įžangoje ra­šo, kad "Vincas Kudirka yra tapęs lietuvių tautinio atgimimo

22. RUSŲ kultūros vadovėlis 1963/8 spalis; Autorius : V. Gidžiūnas
Jau kelinti metai Fordhamo jėzuitų universitete mūsų laikų rusų instituto studijoms, kaip direktorius,

23. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1963/8 spalis; Autorius : Red.
Juozas Kruminas, ŠEŠTASIS MEDIS. Romanas. Išleido Nida, Londonas, 1963 m. 367 p.Leonardas Andriekus,

24. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1963/9 lapkritis; Autorius : Red.
Marius Katiliškis: ŠVENTADIENIS Už MIESTO. Novelės. Iliustravo dail. Algirdas Kurauskas. Išleido Terra,

25. KITONIŠKOS NAUJOSIOS GENERACIJOS POETO Ž0DIS 1963/10 gruodis; Autorius : Titas Alga
Nėra gimtosios žemes! Nėra kad tykiai plauktųNemunėlisir aviža prašytų būti dailiai pasėtaYra kad

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai