Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1963
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Eilėraščiai 1963/1 sausis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
IR NEBIJOKPilnos pakalnės vėlių,O liūnai vaiduoklių. Piktos ir geros laumės Baigia verpimą . . .

2. Eilėraštis 1963/1 sausis; Autorius : DALIA KUČĖNIENĖ
SOMBRAMačiau susimąsčiusį mėnulį, Paukščių taku keliaujantį. Vienuolis jis nakties žieduos.

3. ŽVAIGŽDĖ 1963/1 sausis; Autorius : PAULIUS JURKUS
(Iš Vilniaus legendų ciklo)PRIE UNIVERSITETO yra išlikęs observatorijos bokštas. Čia senais laikais

4. MILFORDO GATVES ELEGIJOS 1963/1 sausis; Autorius : J. AISTIS
III. ATSPARA(Ištrauka)... Partizanas visada jaučia, kad jį pavojus kaip šešėlis seka. Jis yra

5. II-jo KULTŪROS KONGRESO PROGRAMA 1963/2 vasaris; Autorius : Red.
TREČIADIENIS, lapkr. 21, Jaunimo centreSpaudos, dailės ir architektūros parodų atidarymas (6:30 vai.).

6. KULTŪROS KONGRESO ATIDARYMO KALBA 1963/2 vasaris; Autorius : P.Gaučys
Iš kairės sėdi: Petras Maldeikis, sekr. Leonas Balzaras, pirm. Povilas Gaučys, vicepirm.  Benys

7. LIETUVIŲ KULTŪRINIO VEIKIMO GAIRĖS 1963/2 vasaris; Autorius : Dr. JONAS GRINIUS
PASKAITA PLENUMO POSĖDYAntrą kartą susirenkame į Kultūros Kongresą apsvarstyti lietuvių kultūros

8. J. Kajecko, LIETUVOS ATSTOVO, KALBA 1963/2 vasaris; Autorius : J. Kajeckas
"Per skausmus į garbę". Taip, maironiškai tariant, galima būtų būtų nusakyti šio antro Kultūros

9. AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪRINIAI LAIMĖJIMAI 1963/2 vasaris; Autorius : VINCENTAS MULEVIČIUS
Įžanga — Įsikūrimo sąlygos kultūrinės - veiklos pagrindasRyžtamės susipažinti su Amerikos

10. LIETUVIS RAŠYTOJAS AMERIKOJE IR JO KNYGA 1963/3 kovas; Autorius : BENYS BABRAUSKAS
PASKAITA LITERATŪROS SEKCIJOJEPasaulio literatūros istorijoje nebūtas atsitikimas, kad apie 70 procentų

11. LITERATŪROS SEKCIJA 1963/3 kovas; Autorius : J. š.
Susirinkimas įvyko lapkričio 23 d. ir truko nuo 6 iki 11 vai. vak. Atidarė sekcijos vadovas Benys

12. LIETUVIŲ LITERATŪROS TEMATINĖS PROBLEMOS 1963/3 kovas; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
 Paskaita Literatūros sekcijojePradedant lietuvių literatūros tematinių problemų apžvalgą, gali kilti

1.    L. Bendruomenė kiekvienoje apylinkėje suorganizuoja nuolatinį lietuviškų knygų platinimą,

14. Eilėraščiai 1963/4 balandis; Autorius : BENEDIKTAS RUTKŪNAS

15. ELEGIJOS 1963/4 balandis; Autorius : ČESLOVAS OBCARSKAS
NAKTIES PAKRANTĖJAštrios uolos. Paukščiai laukiniai šiurpiai klykia nykiam pajūry. Tamsios vilnys.

16. MUMIJA 1963/4 balandis; Autorius : J. TININIS
Apie keturiasdešimt penktuosius savo amžiaus metus Aloyzas Vintartas pradėjo skaityti vien tik tas knygas,

17. NUMAIRONINTAS MAIRONIS 1963/4 balandis; Autorius : A. BALTARAGIS
JO SOVIETINIO TRAKTAVIMO RAIDAMaironis yra vienas iš tų mūsų literatūros klasikų, su kuriais

18. LITERATŪRINIŲ PREMIJŲ METAI 1963/4 balandis; Autorius : L. A.
šie keli paskutiniai metai liks garsūs gausiomis literatūrinėmis premijomis, čia sustosime tik prie

19. ŠIANDIENINĖJE ISPANŲ PROZOJE 1963/4 balandis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
Pažvelgus į paskutiniųjų dviejų dešimtmečių bėgyje Ispanijoje pasirodžiusią prozą, beveik norisi

20. KARALIAUS LYRO PALIKUONYS 1963/5 gegužė; Autorius : A. LINGAILA
The weight of this sad time we must obey; Speak what we feel, not what we oughtto say. — W.

21. Eilėraščiai 1963/5 gegužė; Autorius : BALYS AUGINAS
Pirmosios meilės žavumas glūdi tame, kad nežinoma, jog ji gali pasibaigti.D i s r a e l

22. NUMAIRONINTAS MAIRONIS 1963/5 gegužė; Autorius : A. BALTARAGIS
JO SOVIETINIO TRAKTAVIMO RAIDAPabaigaVTo uždavinio ir griebtasi. Tačiau pradžioje reikėjo pagrindinių

23. Eilėraščiai 1963/5 gegužė; Autorius : JONAS ŽMUIDZINAS
SAPNASVakar sapnavau,kad mano sieloje sukosi žemės rutulys, ir gėrėjausiHimalajų kalnų snieginėm

24. Relikvijos 1963/6 birželis; Autorius : NERIMA NARUTĖ
V. Ignas — PIETA (medžio rėžinys)SANSKRITO MOTERYSMoterys, kantičkų graudulių giedotojos.Ir

25. Eilėraščiai 1963/6 birželis; Autorius : BENEDIKTAS RUTKŪNAS
1. SPINDULIAISaulė, pašokusi basa, —su aukso tvyskančio kasa, —bėga pievų rasa.Ir kiekvienoj

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai