Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1963
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

1. PERNAI METŲ VEIKLOJE PASIDAIRIUS 1963/1 sausis; Autorius : A.R.-D.
1. Kultūrinėje srityjeĮ pernai metus lietuviai įžengė su Maironiu vėliava. Maironis buvo minimas ir

2. KULTŪROS POLITIKA AMERIKOS IR KANADOS LIETUVIŲ II KULTŪROS KONGRESE 1963/2 vasaris; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Kultūra ir politikaAr galima kalbėti apie politiką, kai susiduriame su tokiu nepolitiniu dalyku, kaip

3. MŪSŲ POLITINES VIENYBES IR STRATEGIJOS KLAUSIMU 1963/7 rugsėjis; Autorius : VACLOVAS CIŽIŪNAS
4.Net ir mažiausiai politiškai išprusęs lietuvis išeivijoje supranta, kad jo tautos likimas yra

4. ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI 1963/7 rugsėjis; Autorius : K. Mockus
Bendruomenės veiklaJAV Lietuvių Bendruomenė sudaro visos PLB daugumą, todėl jos veikla ir reiškia visos

5. ADOMAS GALDIKAS 1963/9 lapkritis; Autorius : ST. GOŠTAUTAS
Susitikau Galdiką. Buvo įdomu pamatyti žmogų, kuris nepardavė savo paveikslo dėl baldų dekoracijos.Jo

6. Premija prof. dr. Zenonui Ivinskiui 1963/10 gruodis; Autorius : Red.
Gruodžio 14 d. Brooklyne "Aidų" mokslo premija 500 dol. paskirta prof. dr. Zenonui Ivinskiui už veikalą

7. ANTANAS TU LYS 1963/10 gruodis; Autorius : Domas Jasaitis
Antanas Tulys P. Kiaulėno piešinysPirmieji kūrybiniai žingsniaiPrieš 60-50 metų Lietuva buvo ne tik

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai