Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1963
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

1. DAINŲ TYRIMO KLAUSIMAI 1963/2 vasaris; Autorius : JONAS BALYS
V.Ignas    Tremtiniai (aliejus)PASKAITA LITUANISTINIŲ MOKSLŲ SEKCIJOJE 1. Tradicinės mūsų dainos buvo

2. AUGŠTESNIOJI MOKYKLA JAV 1963/4 balandis; Autorius : K. MOCKUS
Kas yra augštesnioji mokykla?Norint atsakyti į šį klausimą, reikia nustatyti, kada baigiasi pradžios

3. VISIEM ŽM0NĖM AŠ ATVĖRIAU SAVO SIELĄ 1963/6 birželis; Autorius : L. Andriekus, O.F.M.
POPIEŽIUS JONAS XXIIIBirželio 3 d. per Vatikano radiją suskambo liūdni žodžiai: "Mirė vyriausias

4. DIEVAS IR PERKŪNAS 1963/6 birželis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESEPirmasis šio Kultūros Kongreso tikslas yra apžvelgti mūsų kultūrinius

5. ĮVAIRIOS KRIKŠČIONIU KONFESIJOS IR VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 1963/6 birželis; Autorius : DR. J. SAV
Bažnyčios ir jos Visuot. Susirinkimų istorijoje pirmą kartą taip gausiai dalyvauja įvairių nekatalikų

6. PAULIUS VI 1963/7 rugsėjis; Autorius : red
Naujasis popiežius, Giovanni Battista Montini, yra gimęs 1897 m. rugsėjo 25 d. šiaurinėje Italijoje —

7. DIEVAS IR PERKŪNAS 1963/7 rugsėjis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESE(Tęsinys)3.  Perkūnas, jo daryba ir kilmėŽodis perkūnas savo daryba ir

8. AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJA KAIP TAUTINIO AUKLĖJIMO PRIEMONĖ 1963/8 spalis; Autorius : PR. PAULIUKONIS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESE (Pabaiga)II JAV LIETUVIŲ ISTORIJOS PANAUDOJIMAS TAUTINIAM AUKLĖJIMUI1.

9. ANTRASIS VATIKANO SUSIRINKIMAS ir BAŽNYČIOS ATSINAUJINIMAS 1963/9 lapkritis; Autorius : ARŪNAS LIULEVIČIUS
Sugrįžkime ketverius metus j praeitį: esame 1959 metų sausio mėnesio 25 dieną. Prieš tris mėnesius

10. BŪTIES SKLAIDA ir ANTIKINES FILOSOFIJOS SAMPRATA 1963/9 lapkritis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Graikų filosofinė mintis gimė bej ieškant atsakymų j klausimus: Kas yra tikrovė? Iš kokios medžiagos

11. KULTŪROS PRASMĖ KRIKŠČIONYBĖJE 1963/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. Klausimo esmė bei reikšmėKas yra kultūra Kristaus įsteigtoje ir Bažnyčios vykdomoje Dievo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai