Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 2 vasaris
 

1. ANTRASIS KULTŪROS KONGRESAS 1963/2 vasaris; Autorius : L. A.
Lietuvių Bendruomenė, be kitų reikšmingų darbų, pasižymėjo kultūros kongresais. Pirmasis jų

2. ISTORIJOS SEKCIJA 1963/2 vasaris; Autorius : V. Liulevičius
Kultūros Kongreso ruošimo komitetui susiorganizavus, Lietuvių Istorijos Draugijai (Čikaga) buvo pavesta

3. DAILĖS PARODA IR LIETUVIŲ MENAS 1963/2 vasaris; Autorius : ST. GOŠTAUTAS
XX amžiaus menas pasižymi savo    evoliucija ir tarptautiškumu.  Revoliucija ne vien tik ta prasme,

4. ARCHITEKTŪROS SEKCIJOS DARBŲ APŽVALGA 1963/2 vasaris; Autorius : S. G.
Architektūros parodaArchitektūros sekciją sudarė arch, i   Mulokas, vadovas; arch. V. Ger-nas, arch. V.

5. SPAUDOS SEKCIJA 1963/2 vasaris; Autorius : Administrator
Lietuviškos spaudos  problemoms II Kultūros Kongresas skyrė gausų dėmesį.   Knygų   kūrimo  

6. MŪSŲ IŠEIVIJOS PERIODINĖS SPAUDOS POKARIO NUEITASIS KELIAS 1963/2 vasaris; Autorius : JONAS KARDELIS
Pirmiausia turiu pasidžiaugti, kad antro Kultūros Kongreso organizatoriai atkreipė dėmesį periodinei

7. LIETUVOS GYVENTOJŲ PAGEIDAVIMAI IŠEIVIJOS SPAUDAI 1963/2 vasaris; Autorius : J. MIKLOVAS
Žmonės Lietuvoje, be abejo, tikisi, kad lietuvių emigracija kaip ir jos spauda yra ir bus visada jautri

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai