Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 3 kovas
 

1. LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PARAPIJOSE SEKCIJA 1963/3 kovas; Autorius : O. B.
Posėdį atidarė sekcijos vadovas prof. B. Vitkus, iškeldamas parapijos svarbą lietuvybės išlaikymui ir

2. LIETUVIŠKOS SIMFONIJOS KONCERTAS 1963/3 kovas; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Rengimo epopėja, jspūdžiai ir kritikaBesiruošiant antrajam Kultūros Kongresui, jo rengimo komitete

3. LITUANISTINIO ŠVIETIMO PROBLEMOS 1963/3 kovas; Autorius : A. RINKŪNAS
Paskaitos, skaitytos lituanistinio švietimo sekcijoje, santrauka Gyvenamoji aplinkaLituanistinis švietimas

4. KOREFERATAS PRIE J. KARDELIO PASKAITOS 1963/3 kovas; Autorius : JONAS ČIUBERKIS
Nežinau, ar J. Kardelis taip suprato, ar jis praleido pro pirštus vieną iš svarbiausių mūsų išeivijos

5. PERIODINĖS SPAUDOS IR LAIKRAŠTININKŲ ATEITIES UŽDAVINIAI 1963/3 kovas; Autorius : LEONARDAS ŠIMUTIS
Tiesioginį laikraštininko darbą dirbus nuo 1915 metų ir bendradarbiavus spaudoje nuo 1911 m., žymiai

STASYS PIEŽA Chicago American redaktoriusPažvelgę į pasaulio spaudą, matome antraštes apie atominę

7. KOREFERATAS PRIE ST. PIEŽOS PASKAITOS 1963/3 kovas; Autorius : V. ZALATORIUS
Gaila, kad mes abu su St. Pieža prieš kongresą buvom taip užsiėmę, kad negalėjom susitikti ir plačiau

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai