Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 4 balandis
 

1. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA LIETUVOJE IR IŠEIVJJOJE 1963/4 balandis; Autorius : Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M.
Vos šiek tiek susikristalizavus nepriklausomam Lietuvos gyvenimui, tuoj kilo mintis įkurti Lietuvių

2. VIKTORAS PETRAVIČIUS 1963/4 balandis; Autorius : Stasys Goštautas
žmogaus talentas yra neribotas. Jis nepaiso nei laiko, nei amžiaus, nei paties asmens. Jis yra tironas,

3. MUZIKOS PEDAGOGAS JUOZAS BERTULIS 1963/4 balandis; Autorius : J. Žilevičius
Juozas Bertulis š. m. sausio 1 d. sulaukė 70 metų amžiaus, šia proga pateikiame iš jo pedagoginės

4. BOSTONO SPAUDA APIE IZ. VASYLIŪNO SMUIKO KONCERTĄ 1963/4 balandis; Autorius : P. B.
Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas vasario keturioliktą Jordan Hall Bostone davė savo koncertą, kurio

5. LIETUVIAM REIKŠMINGA PROGA 1963/4 balandis; Autorius : Red.
Yra didelių darbų, kuriuos padaryti pasitaiko tik viena trumpo laiko proga. Ta proga nepasinaudojus —

6. SAULĖČIAUSIO KRAŠTO LIETUVIAI METRAŠTYJE 1963/4 balandis; Autorius : J. Tininis
Australijoje gyvena apie dešimt tūkstančių lietuvių. Daugiausia jie susispietę didžiuosiuose

7. ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 1963/4 balandis; Autorius : Red.
Seimas įvyks 1963 m. rugpjūčio 29 — rugsėjo 1 dienomis Toronte, Kanadoje.I, Organizacinė ir studijinė

8. $500 UŽ KOMEDIJINIO ŽANRO VEIKALĄ 1963/4 balandis; Autorius : Red.
Scenos Darbuotojų Sąjunga Čikagoj skelbia dramos veikalui parašyti konkursą šiomis sąlygomis:1.  

9. SKAITYTOJAI RAŠO 1963/4 balandis; Autorius : P. Jonikas
Aprašydamas JAV ir Kanados antrąjį Kultūros Kongresą, L. A. š. m. "Aidų" Nr. 2 (p. 78) tarp kitko

10. ĮVYKIAI 1963/4 balandis; Autorius : Red.
*    Dailininkui prof. Adomui Galdikui šiemet sueina 70 m. amžiaus. Gimė jis 1893 m. spalio 18 d.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai