Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 9 lapkritis
 

1. IŠ LIETUVIŲ KALBOS SINONIMŲ 1963/9 lapkritis; Autorius : J. Bertulis
Tiesa, senosios kultūrinės kalbos yra gausios sinonimais. Bet neatsilieka nuo jų nei lietuvių kalba.

2. ALDONOS STEMPUŽIENĖS REČITALIO DEBIUTAS 1963/9 lapkritis; Autorius : Antanas Nakas
Santaros - šviesos federacija spalio mėn. 26 d. Čikagoje, Jaunimo Centro salėje suruošė Aldonos

3. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS DARBO KELIU 1963/9 lapkritis; Autorius : PLB Valdyba:
Laisvojo pasaulio lietuvės ir lietuviai!Pasaulio Lietuvių Bendruomenė veikia visuose laisvojo pasaulio

4. ANTANAS TULYS 1963/9 lapkritis; Autorius : Domas Jasaitis
šešiasdešimt penkerių metų sukakčiai atmintiDar Nepriklausomoje Lietuvoje teko paskaityti nepažįstamo

5. PASTABOS AKMENĖLIAI SVETIMUOSE DARŽUOSE 1963/9 lapkritis; Autorius : Antanas Musteikis
Gyvename specializacijos amžiuje, kuris charakteringas pasišventimu savai profesijai ir uždarumu kitoms.

6. ĮVYKIAI 1963/9 lapkritis; Autorius : Red.
*    Baigiant spausdinti šį "Aidų" numerį, lapkričio 22 d. Dalias mieste Texuose nužudytas JAV

7. AIDŲ" PREMIJA UŽ LITERATŪRĄ 1963/9 lapkritis; Autorius : Red.
Mėnesinis kultūros žurnalas "Aidai", leidžiamas pranciškonų, pamečiui skiria po vieną $500.00

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai