Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1964
Categories 1964
1 sausis (23), 10 gruodis (17), 2 vasaris (21), 3 kovas (12), 4 balandis (23), 5 gegužė (20), 6 birželis (14), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (25), 9 lapkritis (26)
 

1. IŠ PERNYKŠTES LIETUVIŲ VEIKLOS 1964/1 sausis; Autorius : A. R.-D.
1. Trumpas žvilgsnis į kultūrinę sritįLietuvius, kaip ir kitus, pernai sukrėtė popiežiaus Jono ir

PratarmėPoetas, kaip daina, gimsta tautoj ir gyvena tautoj. Kartais jis peržengia savo krašto ribas ir

(Tęsinys)Myk. Vaitkus nėra tik peisažistas ar realistinių vaizdų tapytojas. Gana dažnai gėlės

4. PROF. STEPONAS KOLUPAILA 1964/5 gegužė; Autorius : Vladas Viliamas
Su Stepono Kolupailos mirtimi lietuviai neteko žymaus mokslininko-profesoriaus, Lietuvos vandenų uolaus

5. MIRUS KAZIMIERUI VIKTORUI BANAIČIUI 1964/5 gegužė; Autorius : J. Žilevičius
Kazimieras Viktoras Banaitis gimė 1896 m. Vaitiekupių k. Sintautų parapijoje. Jo tėvas buvo žinomas

6. MILŽINU PAUNKSMEJE BRENDĘS RAŠYTOJAS 1964/7 rugsėjis; Autorius : STASYS SANTVARAS
Poeto Mykolo Vaitkaus 80 metų sukaktis (Tęsinys) Nuošaliu taku Myk. Vaitkaus keturi poezijos

7. PREL. MYKOLAS KRUPAVIČIUS — AUKSINIS SUKAKTUVININKAS 1964/7 rugsėjis; Autorius : Pr. Alšėnas
Laikas, tarytum vandens srovė, slenka ir dažnai praslenka nesuvoktas, neužčiuoptas, nusinešdamas su

(Tęsinys) Trečioji poemos dalis itin dramatiška. Pabėgėlius Burtininkas pradeda vytis. Nors

9. PROF. A. SENNO DVIGUBA SUKAKTIS 1964/10 gruodis; Autorius : DR. ANTANAS KLIMAS
45 metai kalbotyros baruose Profesorius Alfredas Sennas (Alfred Senn) šiemet mini 6 5-j į gimtadienį,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai