Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1964 3 kovas
 

1. KRISTIJONO DONELAIČIO SUKAKČIAI 1964/3 kovas; Autorius : A. R.
šiandien vis dar nevienas lietuvis sielojasi, kada mes išplauksime į tarptautinius vandenis, beliktų

2. Kristijono Donelaičio pėdomis 1964/3 kovas; Autorius : J. BRAZAITIS
Kristijonas Donelaitis, pieštas dail. T. Kulakausko apie 1935 m.1. Tėviškėje Lazdynėliuose1936 metais

3. PIETISTINIS SĄJŪDIS MAŽOJOJE LIETUVOJE IR KRISTIJONAS DONELAITIS 1964/3 kovas; Autorius : ALEKSAS VAŠKELIS
18 amžius Lietuvos kultūros istorijoj yra žinomas kaip tautinio lietuvių sąjūdžio ir Kristijono

4. DONELAITIS PRAEITYJE IR DABARTYJE 1964/3 kovas; Autorius : J. BRAZAITIS
Rašytojų nevienodas likimas. Vieni tuojau pastebimi ir įvertinami; kitus pastebi tik paskesnės kartos.

5. DONELAIČIO "METAI" IR VOKIEČIU LITERATŪRA 1964/3 kovas; Autorius : ALF. ŠEŠPLAUKIS
Nors Donelaičio "Metai" yra grynai lietuviškas, savaimingas ir savarankiškas kūrinys, bet, tiek vietos,

6. Ernst Wiechert apie Kristijoną Donelaitį 1964/3 kovas; Autorius : Ernst Wiechert
Ernst Wiechert (1887 - 1950), žymus vokiečių rašytojas ir daugkartinis Nobelio premijos kandidatas,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai