Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1965
Categories 1965
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (19), 4 Balandis (19), 5 Gegužė (20), 6 Birželis (22), 7 Rugsėjis (15), 8 Spalis (18), 9 Lapkritis (19)
 

1. Eilėraščiai 1965/1 Sausis; Autorius : ALFONSAS NYKA-NILI0NAS
VYNO STEBUKLASVanduo žinojo visa, bet tylėjo; Sunku jam buvo išlaikyti Beprasmio džiaugsmo paslaptį,

2. POKALBIS SU MENULIU 1965/1 Sausis; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
(Ištrauka iš dramos "Penki stulpai" naujos versijos. Antanas, buvęs skulptorius, septynerius metus

3. DĖDĖ ANZELMAS 1965/1 Sausis; Autorius : JULIUS KAUPAS
— Negali būti! — šūktelėjo mama. Jonukas nesuprato kaip, bet iš mamos matėsi, kad tikrai taip

4. EILERAŠČIAI 1965/2 Vasaris; Autorius : ALGIMANTAS MACKUS
Antanui Škėmai Suprasti ne rūsčią malonę gyventi, bet piktą džiaugsmą numirti. IŠTRAKOS IŠ

5. EILĖRAŠČIAI 1965/3 Kovas; Autorius : T. S. ELIOT
TRIJŲ KARALIŲ KELIONĖ "Atvykstant mus kankino šaltis, — Kaip tik blogiausias metų laikas

6. ENĖJIDĖS 1965/3 Kovas; Autorius : VERGILIJUS
Vertė A. RUKŠA VI GIESMĖS (752-853 eit.) IŠTRAUKA Požemio karalystėje tėvas Anchizas rodo

7. KARALIŲ VĖLIAVA 1965/3 Kovas; Autorius : Eugène Ionesco
—    Kodėl tu laiku nepranešei apie jo mirtį? Arba kodėl neatsikratei lavonu anksčiau,

8. EILĖRAŠČIAI 1965/4 Balandis; Autorius : VITALIJA BOGUTAITE
DAINUOK, BROLI, SAVO LIKIMĄ A. M. Prieš didžiąją išpažintį, prieš saulės

9. EILĖRAŠČIAI 1965/4 Balandis; Autorius : DONIUS REMYS
Išsipildymo Sala "Dabar esu žmogus, kurs išgyveno ir suprato liūdesj, kuris niekad nebešauks, kad

10. DANTE 1965/5 Gegužė; Autorius : ANDRIUS SIETYNAS
Portreto eskizas   Šių metų gegužės mėn. sueina 700 metų nuo didžiojo italų poeto Dante

11. LA VITA NUOVA 1965/5 Gegužė; Autorius : DANTE ALIGHIERI
I Šioje mano atminties knygos dalyje, iki kurios maža tebūtų ką skaityti, yra rubrika, kuri sako:

12. EILĖRAŠČIAI 1965/5 Gegužė; Autorius : DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
RYTAS Visi daiktai duria. Pakelk žolę, žiedą, sviedinį. Vaikai įaugo į debesis.

13. EILĖRAŠČIAI 1965/6 Birželis; Autorius : SESUO M. ANTANINA, F. M. M.
AUŠRINĖ Kas rytmetis aušra atplaukia tykiai (Nors ir nepastebi jos aklos žemės

14. EILĖRAŠČIAI 1965/6 Birželis; Autorius : Leopold Sedar Senghor
TAIKOS MALDA I Viešpatie Dieve, atleisk baltajai Europai! Teisybė, Viešpatie, kad per keturis

15. ŽINIA 1965/6 Birželis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
Taip, buvo čia troba, tikrai stovėjo; kas buvo jos savininkas, nežinau, tačiau gyveno čia

16. EILĖRAŠČIAI 1965/7 Rugsėjis; Autorius : Leonardas Andriekus
KARALIUS MINDAUGAS Pateptas Lietuvos karaliumi Šventais aliejais, Gavau karalijos

17. SERŽANTAS X 1965/7 Rugsėjis; Autorius : MARIUS KATILIŠKIS
Ji seniai žinojo — ponia Vilija, kad tokia diena ateis, kai ji pasijus bejėgė priešintis ir spirtis sau

18. EILĖRAŠČIAI 1965/8 Spalis; Autorius : VLADAS ŠLAITAS
APIE POETUS Kaip daug poezijos prirašyta šitam pasaulyje apie žemišką, greit praeinančią

19. Eilėraščiai 1965/8 Spalis; Autorius : LIU CHI
Kareivis žmonai Sudie! Nežino niekas Gimimo nei mirties. Bet jeigu kartais Turėčiau iškeliauti

20. TRYS EILĖRAŠČIAI 1965/9 Lapkritis; Autorius : HENRIKAS RADAUSKAS
SAUSMETIS Žolės vyto, gėlės džiūvo, Šaknys cypė akmeny. Sausumoj rūstaus liežuvio Mirė

21. EILĖRAŠČIAI 1965/9 Lapkritis; Autorius : ANTANAS GUSTAITIS
JURY Iš rėmų narsūs kunigaikščiai žiūri Ir pagarbus Basanius debesy, O prie stiklų —

22. RENATA 1965/9 Lapkritis; Autorius : ALĖ RŪTA
Ištrauka iš apysakos "Tiltas virš Okeano" Ji pakelia mano galvą, pakreipia, pilia šaukštuku

23. EILĖRAŠČIAI 1965/10 Gruodis; Autorius : Juozas Kėkštas

24. Eilėraštis 1965/10 Gruodis; Autorius : EUG. MATUZEVIČIUS
ATMINIMAI Juozui Kėkštui Atminimai — į šiaurę sugrįžę paukščiai. Atminimai

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai