Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1965
Categories 1965
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (19), 4 Balandis (19), 5 Gegužė (20), 6 Birželis (22), 7 Rugsėjis (15), 8 Spalis (18), 9 Lapkritis (19)
 

1. ŽVELGIANT Į ATEITĮ 1965/1 Sausis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
 1.Įžengėme į 1965 metus. Šiemet sukaks 20 metų, kai baigėsi antrasis pasaulinis karas. Ši sukaktis

2. ALEKSANDRAS STULGINSKIS 1965/2 Vasaris; Autorius : MYKOLAS KRUPAVIČIUS
80 metų amžiaus sukaktis 1. Bendras biografinis žvilgsnis Šio (vasario) mėn. 26 d. Aleksandrui

3. KRISTAUS PRASMĖ ALEKSANDRO BLOKO POEMOJE "DVYLIKA" 1965/4 Balandis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1 Vakaram Al. Blokas (18801921) yra žymiai mažiau pažįstamas negu kiti rusų simbolistai, sakysime:

4. CHRUŠČIOVO KOVOS SU RELIGIJA METODAI 1965/4 Balandis; Autorius : DR. V. MAR.
Kai paėmė į savo rankas valdžią Chruščiovas ir pasmerkė Staliną bei jo metodus, daug kam atrodė,

5. TYLIOJI AR RACIONALIOJI REVOLIUCIJA? 1965/4 Balandis; Autorius : VYTAUTAS A. JONYNAS
Laiškas iš Montrealio Dar, rodos, taip neseniai suplevėsavo virš Kanados parlamento nauja, vienybę

6. LAISVĖS, NE "LIBERALIZACIJOS 1965/6 Birželis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
1. Prieš 25 metus, 1940 birželio mėnesį, Sovietų Sąjunga sulaužė savo pasirašytas nepuolimo

7. VAKARŲ PERGALES TAMSIOJI PUSĖ 1965/6 Birželis; Autorius : STASYS LOZORAITIS
Vakarų pasaulis ir Sovietų Sąjunga šiomis dienomis iškilmingai minėjo Vokietijos kapituliacijos 20

8. SOVIETINIO KOLONIALIZMO 25 METAI 1965/6 Birželis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
Dvidešimt penkeri metai yra ilgas laiko tarpas ne tik žmogaus, bet ir tautos gyvenime. Ypačiai ilgi tie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai