Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1965
Categories 1965
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (19), 4 Balandis (19), 5 Gegužė (20), 6 Birželis (22), 7 Rugsėjis (15), 8 Spalis (18), 9 Lapkritis (19)
 

1. SŪDUVIŲ PROBLEMA 1965/2 Vasaris; Autorius : JONAS PUZINAS
  Sūduviai — ryčiausia ir skaičiumi gausiausia baltų kiltis, daugumo kalbininkų ir istorikų

2. TAIP MAITINOSI MŪSŲ TĖVAI 1965/2 Vasaris; Autorius : A. PAKALNIŠKIS
 Įžanginės pastabos Žmonių mitybos čia aprašomų papročių vieta yra šiaurinė Plungės

3. CHRUŠČIOVO KOVA SU RELIGIJA 1965/3 Kovas; Autorius : DR. V. MAR.
Chruščiovas išverstas iš Kremliaus sosto. Šį faktą daugelis apgailestauja: tasai žmogus, sakoma,

4. SŪDUVA NAUJAUSIŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ 1965/4 Balandis; Autorius : JONAS PUZINAS
Sūduvos proistorė dar nėra kaip reikiant ištirta, tačiau tiek iš atsitiktinai surastos medžiagos, tiek

5. Y. T. PASUTOS NAUJOVIŠKAS LIETUVOS VALSTYBES PRADŽIOS AIŠKINIMAS 1965/7 Rugsėjis; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
1. V. T. Pašutos vieta rusiškoje Lietuvos istoriografijoje "Tos žemės, kurios teko Lietuvai, atsidūrė

6. ROMENŲ ISTORIJOS POLITINIAI BRUOŽAI 1965/8 Spalis; Autorius : RAPHAEL SEALEY
Paskutiniu laiku mokslo pažanga atnešė daug naujo j romėnų istorijos tyrinėjimą. Naujai atrasti

7. KANADOS TAUTINĖS MAŽUMOS—BEJĖGĖ TREČIOJI JĖGA 1965/8 Spalis; Autorius : VYTAUTAS A. JONYNAS
LAIŠKAS IŠ MONTREALIO (II) Krizė, kurią pergyvena Kanada (žr. I laišką š. m. balandžio numeryje:

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai