Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1965
Categories 1965
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (19), 4 Balandis (19), 5 Gegužė (20), 6 Birželis (22), 7 Rugsėjis (15), 8 Spalis (18), 9 Lapkritis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. SVEIKINANT NAUJĄ VYSKUPĄ 1965/1 Sausis; Autorius : Juozas Girnius
Gruodžio 28 telegrama iš Romos pranešė džiugią žinią, kad Marijonų kongregacijos vicegenerolas

2. PROF. STEPONĄ KAIRĮ PALYDINT 1965/1 Sausis; Autorius : J. G.
1964 gruodžio 16 Niujorke mirė prof. Steponas Kairys, Lietuvos nepriklausomybes akto signataras ir

3. RAHNER —DABARTIES TEOLOGAS 1965/1 Sausis; Autorius : K. V. Cukuras
Sekę pirmąsias dabartinio Vatikano visuotinio susirinkimo sesijas galėjo pastebėti, kaip pamažu

4. VAKARŲ "MAISTININKAS" — NOBELIO LAUREATAS 1965/1 Sausis; Autorius : J. Girnius
1964 m. Nobelio literatūros premija paskirta prancūzų autoriui Jean-Paul Sartre'ui, kuris jos atsisakė

5. BAŽNYČIOS PRIGIMTIES KONSTITUCIJA 1965/1 Sausis; Autorius : Kun. dr. P. Celiešius
Bažnyčios visuotinio Vatikano II susirinkimo trečiojoj sesijoj 1964 lapkričio 21 d. iškilmingai

6. PRIVENGIAMA ARCHITEKTŪROS TEMA 1965/1 Sausis; Autorius : J. Gimbutas
Nuo 1956-57 m. Lietuvoje paskelbta knygų ir straipsnių monumentaliosios mūro architektūros ir senojo

7. MŪSŲ BUITYJE 1965/1 Sausis; Autorius : red
M i r t y s . 1964 gruodžio 3 pavergtojoj Lietuvoj mirė Aleksandras Kupstas, ilgalaikis Kauno valstybinio

8. SUTARTINĖS VEIKLOS REIKALU 1965/2 Vasaris; Autorius : Kun. V. Bagdanavičius, M.I.C.
  Sutartines veiklos reikalas katalikiškoje visuomenėje yra savaime aiškus dalykas. Jis turi ne

9. AMERIKOS KATALIKYBĖ 1965/2 Vasaris; Autorius : Kun. dr. P. Celiešius
  Edward R. P. Sheehan, buvęs JAV ambasadorius Kaire ir Beirute, apibūdina amerikiečių katalikybę

10. KUN. DR. J. VAIŠNORAI 60 METŲ 1965/2 Vasaris; Autorius : J. Girnius
  Sausio mėnesio pusėje sukako 60 metų mūsų žurnalo nuolatiniam bendradarbiui kun. dr. J.

11. JADVYGA OŠKINAITĖ Mirties metinės 1965/2 Vasaris; Autorius : St. Meringis
  But thou wouldst not think how ill all's here About my heart; but it is no matter. W.

12. MIRĖ AGNES MIEGEL 1965/2 Vasaris; Autorius : A. Matulis
  Baigusi 85 amžiaus metus, 1964 spalio 26 Vakarų Vokietijoje mirė vokiečių rašytoja Agnės

13. PORA SMULKMENŲ 1965/2 Vasaris; Autorius : Alaušius
  Smulkmenos lieka smulkmenos. Paprastai nėra ko dėl jų "smulkinus". Bet gal būt kartais ir

14. MŪSŲ BUITYJE 1965/2 Vasaris; Autorius : Red
  Mirtys. — Pavergtojoj Lietuvoj sausio 6 Nemunėlio Radviliškyje mirė Adomas šernas, buvęs

15. T. S. ELIOT (1888 - 1965) 1965/3 Kovas; Autorius : Red
Ištisą šimtmečio ketvirtį T. S. Eliot buvo ne tik dominuojanti, bet kartu ir formuojanti figūra

16. PROF. JUOZO BALČIKONIO SUKAKTIS 1965/3 Kovas; Autorius : L. Dambriūnas
Šiais metais kovo mėnesį prof. Juozui Balčikoniui sukako 80 metų. Konkretūs jo nuveikti darbai yra

17. VERGILIJAUS LIETUVINIMAS 1965/3 Kovas; Autorius : A. Rukša
Nuo XVI a. vidurio įleidęs gilesnes šaknis Lietuvos mokyklose, 60 kartų Sarbievijaus skaitytasis

18. LATVIŲ KULTŪROS KONGRESAS 1965/3 Kovas; Autorius : A. Baltinis
Latviai kas metai sausio, vasario ir kovo mėnesiais rengia kultūros dienas, kuriose nagrinėja jų

19. ARKIV. M. REINIO LEIDINIO MINTIS 1965/3 Kovas; Autorius : Red
Kun. V. Bagdanavičius Katalikų Federacijos taryboje iškėlė mintį paruošti ir išleisti apie Vilniaus

20. MONČYS: MEDŽIAGOS ERDVĖJE POEZIJA 1965/3 Kovas; Autorius : Barthélémy
Antanas Mončys yra vienas iš didžiųjų Paryžiaus artistinio salyno skulptorių; tačiau jo

21. MŪSŲ BUITYJE 1965/3 Kovas; Autorius : Red
Mirtys. — Vokietijoj, Muenchene, pačioj vasario pradžioj mirė smuikininkas Mikas (Miša) Hofmekleris,

22. ŠV. ANTANO GIMNAZIJA LIETUVIŠKUOJU ŽVILGIU 1965/4 Balandis; Autorius : Alaušius
Mėgstame rūpintis tais dalykais, kur lengvai galime kaltinti kitus. Bet labai lengvai užmirštame tuos

23. KUN. ALFONSAS LIPNIŪNAS 1965/4 Balandis; Autorius : J. Girnius
"Ir mirė jis kaip įkalintas apaštalas" Visuomenes veikėjas vienu atžvilgiu panašus į scenos

24. 1964 M. NOBELIO FIZIKOS PREMIJA 1965/4 Balandis; Autorius : Dr. A. Jurkus
Nobelio fizikos premija 1934 metais buvo paskirta amerikiečiui fizikui C. H. Townes ir rusams N. G. Basovui

25. DIALOGAS TARP KATALIKŲ STAČIATIKIŲ BAŽNYČIOS 1965/4 Balandis; Autorius : K. P. Celiešius
Antrame Vatikano susirinkime pakvietus stačiatikių (ortodoksų) Bažnyčios atstovus stebėtojais ir

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai