Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1965
Categories 1965
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (19), 4 Balandis (19), 5 Gegužė (20), 6 Birželis (22), 7 Rugsėjis (15), 8 Spalis (18), 9 Lapkritis (19)
 

1. KŪRYBINGUMO KLAUSIMU 1965/1 Sausis; Autorius : INA UŽGIRIENĖ
Kūrybingumo sąvoka yra visiems intuityviai suprantama, bet gal kaip tik todėl ji lieka galutinai

2. LIETUVIŠKOSIOS PRAEITIES AKTUALUMAS 1965/2 Vasaris; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Praeities aktualumas gyvenime Praeities vertė mūsų dienomis labai žema. Dabarties šūkis: būti

3. GYVYBE KAIP CHEMINIS PROCESAS 1965/2 Vasaris; Autorius : BRONIUS BAŠKYS
  Iš visų pasaulio stebuklų, tur būt, pats didžiausias ir kartu pats paslaptingiausias yra

4. DVASIA IR RAIDĖ 1965/3 Kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Žvilgsnis į Vatikano susirinkimą 1. Dvasios iškėlimas prieš raidę. Šiais dviem žodžiais

5. FILOSOFIJOS PROBLEMATIKA IR METODAS 1965/3 Kovas; Autorius : DR. JUOZAS L. NAVICKAS
1.    Įžanginės pastabos. 2.    Priešmokslinis ir priešfilosofinis

6. MEDŽIAGOS SAMPRATA fizikos ir metafizikos šviesoje 1965/5 Gegužė; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt oį in your philosophy. Shakespeare,

7. KALTES SĄVOKA PSICHINIO SUTRIKIMO SAMPRATOJE 1965/5 Gegužė; Autorius : DR. ANTANAS SUŽIEDĖLIS
Jei kai kuriose moderniosios psichologijos šakose kaltės termino ir būtų vengiama, tai anormalinės

8. LIETUVYBĖS RŪPESTIS IR KATALIKŲ INSTITUCIJOS 1965/5 Gegužė; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Antrame mūsų kultūros kongrese spaudos reikalais skelbtose rezoliucijose tarp kitų klausimų buvo

9. LIETUVIŲ KALBOS KIRČIAVIMO SENUMAS 1965/6 Birželis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
Lietuvių kalba nuo pat žilosios senovės ligi šių dienų yra išlaikiusi ne tik laisvą, kilnojamą

10. PASAULIEČIŲ ATSAKOMYBĖ BAŽNYČIOJE 1965/7 Rugsėjis; Autorius : KUN. V. CUKURAS
Vatikano II susirinkimo trečiosios sesijos gale paskelbtoji konstitucija apie Bažnyčios prigimti visą

11. MYSTERIUM FIDEI Nauja Pop. Povilo VI enciklika 1965/8 Spalis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA, M.I.C.
Prieš pat Vatikano II Susirinkimo ketvirtosios sesijos pradžią, 1965.IX.3 data, popiežius Povilas VI

12. GALILĖJAS IR DINAMIKOS MOKSLO RAIDA 1965/8 Spalis; Autorius : A. Jurkus
Galilėjas turėjo tokią didelę įtaką ne tik mokslo, bet ir aplamai kultūros istorjioje, kad

13. MARKSIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ Vakarų krikščionijos klystkeliai 1965/9 Lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
1. Priešginiška padėtis Vienas sąmojingas vokiečių laikraštininkas, aprašinėdamas pastarąjį

14. ATGAL Į ŠEIMA? 1965/9 Lapkritis; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
1. Įvadas Šeima yra viena iš šešių pagrindinių institucijų, be kurių nė viena bendruomenė

15. VYSK. A. BARANAUSKAS 1965/9 Lapkritis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA, M.I.C.
Didžiosios asmenybės yra visuomet sudėtingos, kartais kontraversinės, sunkiai suprantamos. Todėl ir jų

16. TAIKA, PACIFIZMAS IR DEFETIZMAS 1965/10 Gruodis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
rudens faktai diktuoja šią antraštę. Tai, pirma, pop. Povilo VI spalio 4 kelionė į Jungtines

17. VYSK. A. BARANAUSKAS 1965/10 Gruodis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA, M.I.C.
(130 gimimo metų sukakčiai) Seinų vyskupas 1896 gegužės mėn. turėjo Maskvoje įvykti caro

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai