Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1965 10 Gruodis
 

1. DARIAUS LAPINSKO KŪRYBA 1965/10 Gruodis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Spalio 10 New Yorke ir spalio 24 Čikagoje įvyko Dariaus Lapinsko kūrinių koncertas, diriguojant pačiam

2. Laiškas Aidų redaktoriui JUOZUI GIRNIUI 1965/10 Gruodis; Autorius : A. Maceina
(50-ties metų amžiaus sukakties - proga) Mūnster, Kerssenbrockstrasse 12 1965 m. rugsėjo 20

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai