Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1968
Categories 1968
1 sausis (20), 10 gruodis (17), 2 vasaris (24), 3 kovas (21), 4 balandis (21), 5 gegužė (21), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (17), 9 lapkritis (21)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. DUONOS RIEKĖ JAUNIMUI 1968/1 sausis; Autorius : Kęstutis Keblys
Mūsų egziliui prailgstant, esame išradę visokių būdų kovai už laisvę savo kraštui ir už

2. MŪSŲ LIAUDIES MENAS KALIFORNIJOS UNIVERSITETE 1968/1 sausis; Autorius : Ž. Mikšys
Lithuanian Folk Art, an exhibition presented by the Museum and Laboratories of Ethnic Arts and Technology at

3. R. SKIPIČIO ANTROJI ATSIMINIMŲ KNYGA 1968/1 sausis; Autorius : Vt. Vt.
R. Skipičio pirmoji atsiminimų knyga "Nepriklausomą Lietuvą statant" išėjo 1961. Joje buvo autoriaus

4. LYČIŲ FIZIOLOGIJOS STUDIJA 1968/1 sausis; Autorius : Dr. Romualdas Kriaučiūnas
Vien Amerikoje metų bėgyje pasirodo tūkstančiai mokslinių studijų bei veikalų. Tokių knygų paklausa

5. TREČIOJI PRADALGĖ 1968/2 vasaris; Autorius : Andrius Sietynas
šią recenziją norisi pradėti Pradalgės (Trečioji pradalgė. Literatūros metraštis. Redagavo K.

6. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1968/2 vasaris; Autorius : Alaušius
7. Kito pobūdžio yra Jono Budrio atsiminimai Kontržvalgyba Lietuvoje (Darbininko leidinys 1967, 223

7. NAUJI VOKIEČIŲ PASAKOJIMAI IŠ NETOLIMOS LIETUVOS PRAEITIES 1968/2 vasaris; Autorius : Dr. P. Rėklaitis
(Elizabeth Josephi ir Werner Scheu) Šalia okupacinių jėgų proteguojamosios novatoriškos literatūros

8. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1968/2 vasaris; Autorius : Red.
ROMOS KATALIKŲ MIŠIOLAS. Paruošė Lietuvių liturgine komisija. Išleido tėvai jėzuitai. Spausdino

9. LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJOS STUDIJA 1968/3 kovas; Autorius : Pr. Skardžius
J. Palionis: Lietuvių literatūrinė kalba XVI-XVII a. Vilnius, Mintis, 1967. 332 psl. Lietuvių kalbos

10. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS LIETUVOJE 1968/3 kovas; Autorius : Agr. Elena Gimbutienė
Pereitų metų pavasarį, nors 1966 m. data, pasirodė dr. agr. Juozo Dauparo knyga "žemės ūkio

11. ROMANAS APIE DIDELĮ MIESTĄ IR NEDIDELĮ ŽMOGŲ 1968/3 kovas; Autorius : Titas Alga
"Vilnius. Miestas per pasaką pradėtas... Išdidus ir turtingas Vilnius ... Vilnius turtingas didžiūnais

12. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1968/3 kovas; Autorius : Red.
Ignas Skrupskelis: LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS VOKIEČIŲ LITERATŪROJE. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo

13. NAUJASIS VLADO ŠLAITO KŪRINYS 1968/4 balandis; Autorius : Titas Alga
Eilėraščiuose Vladas šlaitas niekada nebuvo panegiriškas ar atlaidus pačiam sau ar savo kūrybai.

14. MYKOLO LIETUVIO XVI A. ATSIMINIMAI 1968/4 balandis; Autorius : A. Rukša
Lietuvoj 1966 pasirodė Mykolo Lietuvio XVI viduryje lotyniškai rašytų atsiminimų "Apie totorių,

15. IŠ LITUANISTINIŲ KNYGŲ LIETUVOJE 1968/4 balandis; Autorius : Alaušius
Lietuvoj išeina nemaža knygų, kurios ir čia vertos dėmesio. Atskirai visas jas recenzuoti nėra nei

16. LIETUVIŲ AUTORIŲ KNYGOS TECHNIKINĖJE SRITYJE 1968/5 gegužė; Autorius : D. Šatas
1967 m. buvo išleistos dvi lietuvių autorių technikinės knygos. Tai dr. Adolfo Damušio redaguota

17. BUNDANTI LIETUVA 1968/5 gegužė; Autorius : V. Čižiūnas
AWAKENING LITHUANIA, A Study on the Rise of Modern Lithuanian Nationalism by Prof. Jack J. Stukas, Ph. D.,

18. ELEMENTORIAUS "E" AUTORIAUS SAVIKRITIKA 1968/5 gegužė; Autorius : Ignas Malėnas
Elementorių "Aiduose" vertinant, iškeltas netikslumas, dėl kurio dar galima ir suabejoti, nesiskubinant jo

Atsiminimų nestokojame: atsiranda jiems ir rašytojų, ir skaitytojų. Kitaip su biografinėmis

20. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1968/5 gegužė; Autorius : Red.
LITHUANIANS IN CANADA by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas,  A.  Rinkūnas, 

21. IGNO SKRUPSKELIO DISERTACIJA 1968/6 birželis; Autorius : Administrator
Ignas Skrupskelis: LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS VOKIEČIŲ LITERATŪROJE. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija,

22. PARTIZANO BUITIES POEZIJA 1968/6 birželis; Autorius : K. R.
Ligšiolinė mūsų poezija partizanų temomis, parašyta už Lietuvos ribų, nebuvo aukšto lygio. Jai

23. RUTKŪNO "MĖLYNA DIENA" 1968/6 birželis; Autorius : A. V.
Benediktas Rutkūnas: MĖLYNA DIENA. Eilėraščiai. Putnam, Conn., 1967, 95 p. Nuo pirmųjų savo knygų

24. DOVANOTAM ARKLIUI Į DANTIS PAŽIŪRĖJUS 1968/6 birželis; Autorius : L. Karklius
GRAŽI TU, MANO BRANGI TĖVYNE. Antologija. Sudarė Vytautas Kazakevičius. Redakcinė komisija: Kazys

25. SVARBESNIEJI VEIKALAI SVETIMOMIS KALBOMIS 1968/6 birželis; Autorius : Dr. Tomas Žiūraitis, O.P
I. TEOLOGIJA IR RELIGIJA 1. Gyvosios dvasios teologija Michael Schmaus: Die psychologische

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai