Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1968
Categories 1968
1 sausis (20), 10 gruodis (17), 2 vasaris (24), 3 kovas (21), 4 balandis (21), 5 gegužė (21), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (17), 9 lapkritis (21)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Eilėraščiai 1968/1 sausis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
EMAUS Mes valgėme prie vieno stalo Iš deginto molio dubens. Tu užsigėrei vandens — Ir man

2. Eilėraščiai 1968/1 sausis; Autorius : Juozas Kėkštas
MELANCHOLIJA Stebėti žalią medžio viršūnę, o matyt joje tik juodvarnius siūbuojant. Praverti

3. "MINDAUGAS" IR "MARAS" D. Lapinsko naujų veikalu premjeros 1968/1 sausis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
III Kultūros kongresas buvo sietas su žymiu muzikiniu draminiu įvykiu — premjeromis dviejų naujų

4. KELIAUJU SU PAVASARIU 1968/2 vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
PO TĖVO MIRTIES Brangūs palaikai sudeginti — Žirgas, sakalas ir kardas virto pelenais; Virto

5. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS LITERATŪRA 1968/2 vasaris; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
Literatūros stebėtojo žvilgsnis atgalios: Keliai ir keleiviai nepriklausomoje

6. Aloyzas Stasiulevičius - paveikslai 1968/2 vasaris; Autorius : Aloyzas Stasiulevičius
Aloyzas Stasiulevičius yra vienas iš ryškesnių Lietuvos naujosios kartos dailininkų. Gimė 1931 ir

7. Eilėraščiai 1968/2 vasaris; Autorius : KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS
RUDUO Lapai nukrito — vargšas medis. Vakar buvo gražus; Šiandien tik paprastas LIKIMAS Taip

8. Eilėraščiai 1968/3 kovas; Autorius : ANTANAS ]ASMANTAS
MIRTIES AUŠROS I Suodino dangaus aušroje Miestas busdamas mauroja Tarsi didelė žvėris. Rūkuose

9. Eilėraščiai 1968/3 kovas; Autorius : V. MYKOLAITIS-PUTINAS
Prieštaringas kraitis Minint Kristijono Donelaičio 250-ąsias gimimo metines Šis eilėraštis

10. Eilėraščiai 1968/3 kovas; Autorius : Vladas Šlaitas
VIENIŠAS KALNAS O, Išganytojau! Kiek kartų buvau Tavęs išsigynęs kaip šventas Petras. Ir kiek

11. ĮSPŪDŽIAI IŠ A. VAIČIULAIČIO KŪRYBOS 1968/3 kovas; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Didžios, dramatiškos žmonių aistros, plėšrus meilės alkis, troškimas nugalėti pasaulio bevardę

12. Dailės darbeliai 1968/3 kovas; Autorius : Red.
A. Steponavičius  B. Demkutė  A. Skirutytė   B.

13. Eilėraščiai 1968/4 balandis; Autorius : Danguole Sadūnaite
ŽIEMA! Kiekvienas tavo stogas yra skriejantis, baltas paukštis. Nuolat

14. Eilėraščiai 1968/4 balandis; Autorius : JORGE GUILLEN
GERIAUSIA VASARA Rožė. Jos skydas — tobulumas. Nuoga. Ir niekad nenuliūdusi. Vasaros aukse spindi

15. "KOVOTOJAI" NAUJA JULIAUS GAIDELIO KANTATA 1968/4 balandis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Dainavos ansamblis ir simfoninis orkestras atlieka J. Gaidelio kantatą "Kovotojai". Choro priekyje (iš

16. Dailės darbeliai 1968/4 balandis; Autorius : V. Kasiulis
V.

17. Eilėraščiai 1968/4 balandis; Autorius : GIRŠAS OŠEROVICIUS
AR GALI... Ar gali aprėpti paukščio skrydį? O reikėtų, kad ir kaip sunku. Net ir akys paukštį

18. Eilėraščiai 1968/5 gegužė; Autorius : GIACOMO LEOPARDI
BEGALYBĖ Visad brangi man buvo vienišoji Kalva ir ta ežia, kuri uždengia Nuo žvilgsnio platų

19. BEETHOVENO "FIDELIO" Čikagos Lietuvių Operos pastatymas 1968/5 gegužė; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
V. Andriušio dekoracijos baletui "Coppella", bostone pastatytam T. Babuškinaitės -

20. Į PUTINĄ BEŽVELGIANT 1968/6 birželis; Autorius : M. SLAVĖNIENĖ
Putinas ir Liudas Vasaris Putinas, parvažiavęs iš Nicoje praleistų atostogų (1931), vieną dieną

21. Iliuzija (ištrauka) Poezija 1968/7 rugsėjis; Autorius : PETRAS PILKA
Melsvai pilkas debesėlis Plūduriavo vakaruos, O jo drebantis šešėlis Skendo perlų ežeruos. Ir

22. AL. BARONO KŪRYBA 1968/7 rugsėjis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Aloyzo Barono kūryba, pradedant pirmuoju Žvaigždžių ir vėjų (1951) novelių rinkiniu ir baigiant

23. Dies illa 1968/7 rugsėjis; Autorius : P. D. Girdžius
BR. MURINAS   Poilsis VIENRAGIS: Ateikite, pacifistai, badautojai, susideginto-jai! Ateikite,

24. Eilėraščiai 1968/8 spalis; Autorius : Pranas Visvydas
ELNIAS Jie sužeidė elnią iš pasalų, į nugarą įsmeigdami varovo ietį. Jis krito pagirio

25. Renku sudaužytą mozaiką - Eilėraščiai 1968/8 spalis; Autorius : Julija Švabaitė
JAUNAS KŪDIKIO DIEVAS Jaunas kūdikio Dievas Numirė, vos užgimęs, Nutilo neprakalbėjęs Balto

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai