Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1968 1 sausis
 

1. ANTANO MACEINOS ĮNAŠAS Į MŪSŲ KULTŪRĄ 1968/1 sausis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Asmenybės bruožai Antanui Maceinai jau šešiasdešimt metų . . . Kaip greitai prabėga

2. LITUANISTINIO DARBO DIRVONAI 1968/1 sausis; Autorius : DR. JONAS BALYS
Lituanistikos Instituto prezidentas dr. J. Balys kalba šio instituto suvažiavime

3. III KULTŪROS KONGRESAS 1968/1 sausis; Autorius : Red.
LRD premijos įteikimas. LRD pirmininkas Al. Baronas skaito jury komisijos aktą, viduryje — laureatas A.

4. ŽVILGSNIS Į 1967 METUS 1968/1 sausis; Autorius : Red.
Pora metų šią apžvalgą pradėdavome visuo-meniniu-politiniu gyvenimu. Šiemet vėl grįžtame prie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai