Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1969
Categories 1969
1 sausis (19), 10 gruodis (22), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (22), 5 gegužė (15), 6 birželis (18), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (18), 9 lapkritis (17)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. L. ANDRIEKAUS POEZIJA ANGLIŠKAI 1969/1 sausis; Autorius : Mirga Girniuvienė
Leonardas Andriekus pirmasis susilaukė savo poezijos vertimų rinkinio anglų kalba. Amens in Amber —

2. LIETUVIŲ ŠEIMOS PAPROČIŲ SOVIETIZACIJA 1969/1 sausis; Autorius : A. Mažiulis
Pereitais metais Lietuvos Mokslų  akademijos Istorijos institutas išleido A. Vyšniauskaitės

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1969/1 sausis; Autorius : Red.
LIETUVIŲ LITERATŪRA SVETUR 1945-1967. Redagavo K. Bradūnas. Išleido Į Laisvę fondas Čikagoj 1968.

4. SADŪNAITĖS STIPRUS ŪGIS 1969/2 vasaris; Autorius : A. V.
Danguolė Sadūnaitė: TU ESI MANO ŽEMĖ. Išleido Juozas Kapočius. Bostonas, 1968. 45 psl. Lietuvių

5. AL BARONAS LIETUVIŠKAI IR ANGLIŠKAI 1969/2 vasaris; Autorius : Kęstutis Keblys
1. Barono ansamblis groja gyvenimą Vienoj Barono knygoj herojai smarkiai žaidė futbolą. Gal dėl to ir

6. SIBIRO TREMTIES TIKROVĖ 1969/2 vasaris; Autorius : Al.
Stefanija Rūkienė: VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. Sibiro tremties užrašai. I dalis. Išleido Vilties d-jos

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1969/2 vasaris; Autorius : Red.
Vitalija Bogutaitė: LIETUS IR LAIKAS. Eilėraščiai. Išleido Ateities leidykla Brooklyn, N.Y., 1969.

8. KĄ KALBA ŽEMĖ IR DANGUS 1969/3 kovas; Autorius : V. Skrupskelytė
Sesuo Marija Jurgita Saulaitytė: KAI MES NUTYLAM. Putnam, 1967. Viršelis Uosio Juodvalkio. Kai mes

9. KURŠAIČIO ŽODYNAS 1969/3 kovas; Autorius : J. G.
Pereiti metai buvo laimingi lietuvių kalbos mokslui. Heidelbergo Carl Winter leidykla pernai baigė leisti

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1969/3 kovas; Autorius : Red.
Kotryna Grigaitytė: TRAPUS VAKARAS. Lyrika. Spausdinta Putliame, Conn., 1968. Aplanką piešė Raimundas

11. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1969/4 balandis; Autorius : Red.
Dr. Albertas Gerutis (ed.): LITHUANIA: 700 YEARS. Kolektyvinis veikalas, kurį su Lietuvos Nepriklausomybės

12. PEREITOS VASAROS KNYGŲ DERLIUS 1969/4 balandis; Autorius : Andrius Sietynas
recenziją, "Aidų" Redaktorius visas čia apžvelgiamas knygas pavadino "pereitos vasaros knygų derlium".

13. TREČIOJI K. BARĖNO KNYGA 1969/4 balandis; Autorius : Titas Alga
Trečiąjį Kazimiero Barėno smulkiosios beletristikos rinkinį "Atsitiktiniai susitikimai" (London 1968,

14. RŪTELĖ 1969/4 balandis; Autorius : Ignas Malėnas
Tai G. Česienės parengta ir Kultūros fondo 1968 m. gale išleista lituanistinių mokyklų skaitymo

15. IŠ LITUANISTINIŲ KNYGŲ LIETUVOJE 1969/4 balandis; Autorius : Al.
Šioj vietoj norime bent infor-maciškai apžvelgti paskutiniuoju metu, būtent pereitais metais, Lietuvoj

16. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1969/5 gegužė; Autorius : Red.
Justin Pikunas: HUMAN DEVELOPMENT. A SCIENCE OF GROWTH. Antrasis leidimas veikalo, anksčiau išleisto

17. A. BAUŽINSKAITĖS-KAIRIENĖS "DETALĖS" 1969/5 gegužė; Autorius : A. V.
Aldona Baužinskaitė - Kairienė: DETALĖS. Eilėraščiai. Išleido Ateitis. Brooklyn, 1968, 72 p. Kai

18. SENOSIOS "LIETUVOS SOSTINĖS" AMERIKOJE ISTORIJA 1969/5 gegužė; Autorius : J. Jakštas
Visa mūsų Amerikos lietuvių visuomenė, kiek ji jungiama bendrinių organizacijų, kaip BALFo, ALTo, LB,

19. IŠ VEIKALŲ SVETIMOMIS KALBOMIS 1969/6 birželis; Autorius : Dr. Tomas Žiūraitis
I. TEOLOGIJA 1. Teologija ir tikėjimo kultūra M.-D. Chenu, O. P.: Faith and Theology, Gili and Son,

20. EGZODO LITERATŪROS SKERSPIŪVIS 1969/6 birželis; Autorius : Ramunė Stanelytė
Jau senokai buvo pribrendęs reikalas susumuoti po 1944 m. egzodo Vakarų pasaulyje užsimezgusios ir

21. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1969/6 birželis; Autorius : Red.
PENKTOJI PRADALGĖ. Literatūros metraštis. Red. K. Barėnas. Nidos leidinys Londone 1968. 412 psl. Kaina

22. V. BOGUTAITĖS "LIETUS IR LAIKAS" 1969/7 rugsėjis; Autorius : Ilona Gražytė
Jauni poetai yra jau dėl to įdomūs, kad jie dar neišmokę pozuoti. Nekalbant, žinoma, apie tuos, kurie

23. "VAKARĖ BANGA" IR "TRAPUS VAKARAS" G. Tulauskaitės ir K. Grigaitytės rinkiniai 1969/7 rugsėjis; Autorius : Mirga Girniuvienė
Vakarė banga — tai Gražinos Tulauskaitės eilėraščių knyga, kurią išleido Lietuvių Dienų leidykla

24. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1969/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Antanas Gintneris (redaktorius): NUO KRIVŪLĖS IKI RAKETOS. Lietuvos paštininkų atsiminimai. Išleido

25. MILFORDO GATVĖS ELEGIJOS 1969/8 spalis; Autorius : Ramunė Stanelytė
Jonas Aistis, vienas pačių žymiausių nepriklausomybės laikotarpio poetų, kaip žinoma, visą laiką

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai