Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1969
Categories 1969
1 sausis (19), 10 gruodis (22), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (22), 5 gegužė (15), 6 birželis (18), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (18), 9 lapkritis (17)
 

1. Dailininkas Adomas Varnas 1969/1 sausis; Autorius : Red.
Dailininkas Adomas Varnas šiuos metus pradėjo, peržengdamas 90 metų ir įkopdamas į šimtinės

2. Pasauliečiy taryba religiniams lietuvių reikalams 1969/1 sausis; Autorius : STASYS YLA
Ieškant sprendimų gyvybinei problemai Prieš metus iškilo pasauliečių tarybos religiniams

3. KAZYS PAKŠTAS — nepripažintas pranašas? 1969/2 vasaris; Autorius : JUOZAS ERETAS
1. Regėtojo stiprybė ir silpnybė Iš visų dvasios jėgų fantazija, tur būt, pati paslaptingiausia.

4. TIES PLAČIU LITUANISTIKOS BARU 1969/3 kovas; Autorius : DR. PETRAS JONIKAS
Prof. Pr. Skardžiaus 70 metų amžiaus sukaktuvėse Šiemet sukanka 70 metų įžymiam mūsų kalbininkui

5. J. Balčikonio netekus 1969/4 balandis; Autorius : Pranas Skardžius
Šiemet, vasario 5 d., eidamas 84-uosius metus, mirė prof. Juozas Balčikonis, vienas iš seniausių

6. KAN. J. TUMAS-VAIŽGANTAS 1969/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Prieš šimtą metų rugsėjo 20 Rytų Aukštaitijoj gimė kan. Juozas Tumas-Vaižgantas. Nors jau 36 metai

7. SVEIKINAME MOKSLININKŲ SUVAŽIAVIMĄ 1969/8 spalis; Autorius : Juozas Girnius
Padėkos dienos savaitgalio metu, lapkričio 26-30, Čikagoj šaukiamas lietuvių mokslininkų suvažiavimas,

8. ALEKSANDRAS STULGINSKIS 1969/8 spalis; Autorius : Administrator
Pavergtojoj tėvynėj Kaune rugsėjo 22, eidamas 85-tuosius amžiaus metus, mirė paskutinysis

Lenkijoj tuoj išeis Gražinos Bacevičiūtės atsiminimų knyga — Znak Szczegolny (Ypatingas ženklas).

10. ALDONA GUSTAITĖ 1969/9 lapkritis; Autorius : Alaušius
Vokiečių poetė lietuvaitė Vokiečiams Aldona Gustas, o mums Aldona Gustaitė yra vokiečių poezijoj

11. Adomas Galdikas {1893.X. 18 — I969.XII.7) 1969/10 gruodis; Autorius : Viktoras Vizgirda
Siautė audra. Lingavo vėjo blaškomi medžiai. Toks buvo ir Galdiko gyvenimas bei kūryba. Degdamas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai