Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1969 1 sausis
 

1. TEATRO FESTIVALIO [SPŪDŽIAI 1969/1 sausis; Autorius : S.Ž.
Vienas pačių šviesiausių įspūdžių Išsineštų iš Teatro festivalio, įvykusio Čikagoj lapkričio

2. PIRMOJI BALTIJOS STUDIJŲ KONFERENCIJA 1969/1 sausis; Autorius : J. Gimbutas
Kaip konferencijos programoje parašyta, ryšium su 50 metų Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės

3. ARCHITEKTO MULOKO LIETUVIŠKASIS KELIAS 1969/1 sausis; Autorius : J. Dainauskas
Sparčiai augant urbanistinei standartizacijai, miestai panašėja, tampa monotoniški, o tai veikia

4. LIETUVIŲ DAILĖ ENCIKLOPEDIJOS XV TOME 1969/1 sausis; Autorius : V. Vizgirda
Lietuvių Enciklopedija, kaip "vargo mokykla", yra sukurta leidėjo, redaktorių ir niekieno niekad

5. Mūsų buityje 1969/1 sausis; Autorius : Red.
Vykdydama PLB III seimo nutarimą, PLB Valdyba 1969 paskelbė Lietuvių  švietimo  ir šeimos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai