Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1969 8 spalis
 

1. AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 1969/8 spalis; Autorius : K. G. Aitis
Rugpiūčio 30-31 Detroite vyko Amerikos Lietuvių Tarybos suorganizuotas Amerikos lietuvių kongresas. Iš

2. ATSISVEIKINANT ANTANĄ BENDORIŲ 1969/8 spalis; Autorius : Juozas Girnius
"Skaičiuoju dienas, ne savaites ir mėnesius, kiek dar liko vargti tarnyboje ... Tada galėsiu ir ramiau

3. VISŲ LAIKŲ APAŠTALAS 1969/8 spalis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
El Greco — Šv. Pranciškus Asyžietis  (Museo del Prado) Šv. Pranciškaus aktualumas Labai

4. DAR DĖL "TIKĖTI" VARTOJIMO 1969/8 spalis; Autorius : L. Dambriūnas
Tuo klausimu tiek jau prikalbėta, kad naujausieji aiškintojai nebesusigaudo, kas ankstesniųjų buvo

5. Mūsų buityje 1969/8 spalis; Autorius : Red.
Brooklyne rugsėjo 21 pašventinta žeme, kurią mūsų žurnalo leidėjai pranciškonai yra įsigiję

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai