Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1966 5 Gegužė
 

1. DRAUGUI 50 METŲ 1966/5 Gegužė; Autorius : J. Kojelis
Kovo 31 dienraščiui Draugui sukako 50 metų. Jei sakoma, kad spauda esanti viena iš didžiųjų

2. ALGIMANTAS MACKUS 1966/5 Gegužė; Autorius : Alfonsas Nyka-Niliūnas
Žodis, pasakytas A. Mackui skirtame vakare Čikagoje Laiko prasmė mums nežinoma; mes jame — kaip

3. STASIO BARZDUKO SUKAKTIS 1966/5 Gegužė; Autorius : A. Rimvydas
Vienas iš populiariausių lietuvių Jungtinėse Valstybėse, o iš dalies ir kitur, be abejo, yra Stasys

4. DAILININKAS RADĘS SAVO STILIŲ 1966/5 Gegužė; Autorius : Henrikas Nagys
Kelios mintys apie dail. A. Tamošaičio kūrybą Apie dailininko Antano Tamošaičio tapybą, grafiką ir

5. AUKSO ŽĄSIS 1966/5 Gegužė; Autorius : Kornelijus Bučmys, O.F-M.
Kokie bebūtų "Aukso žąsies" filmo kūrėjų nuopelnai ar trūkumai, viena yra ai'ku, kad šis lietuvių

6. MŪSŲ BUITYJE 1966/5 Gegužė; Autorius : Red
Dr. Vytautas Vardvs "Foreign Affairs" žurnale (April, 1966, Vol. 44, No. 3) paskelbė straipsni "How the

7. ATSILIEPIANT... 1966/5 Gegužė; Autorius : Red
Skaitytojų laiškai redakcijai amerikiečių spaudoj yra sena tradicija, šiuose laiškuose pasireiškia

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai