Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1950 1 sausis
 

1. ORTEGA Y GASSET APIE GOETHĘ 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Goethės (1749 — 1832) jubiliejus vėl duoda progos pažvelgti i šį rašytoją, kuris Vokietijoje yra

2. APIE V. K. JONYNO PARODĄ PARYŽIUJE 1950/1 sausis; Autorius : Albinas V. Švirmickas
Žvelgiant į bet kurį tremties gyvenimo reiškinį, o juo labiau, jei akis kreipiama į dvasinę gyvenimo

3. 1949 METŲ ISTORINĖS SUKAKTYS 1950/1 sausis; Autorius : A. Šapoka
1249 m. Christburgo sutartis. — Nuo jos surašymo dienos 1949 m. vasario 7 d. suėjo 700 m. Tai vienas

4. Ar Dievas dar gyvas Rusijoje 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Nietzsches Zaratustra, leisdamasis nuo kalno, sutiko senelį, kuris pasisakė gyvenąs miške ir savo

5. Katalikų persekiojimai Albanijoje 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Visos bažnyčios ir vienuolynai, visos religinės įstaigos ir mokyklos yra uždarytos ir jų turtas

6. VISUOTINIS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 1950/1 sausis; Autorius : J. Pažemeckas
Laiminga Lietuva, turėdama lietuvybės rezervų tolimose žemėse, o ypač Jungtinėse Amerikos

7. Totalizmo priežastys 1950/1 sausis; Autorius : Red.
O. Spengleris savo garsiajame veikale "Untergang des Abendlandes" pastebi, kad vienas iš senstančios

8. J. MARITAIN — LIBERALAS! 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Viena iš ryškiausiųjų šiandieninio katalikiškojo pasaulio asmenybių yra J. Maritain, filosofas

9. KATALIKIŠKOSIOS ŽMOGAUS TEISĖS 1950/1 sausis; Autorius : Red.
šį rudenį Ispanijos San Sebastiane buvo tarptautinis katalikų teologų suvažiavimas, kuris norėjo

10. MISIJŲ DARBININKAI 1950/1 sausis; Autorius : Red.
Kat. Bažnyčios misijose dirba: 22.000 kunigų, 9.000 pasauliečių brolių, 54.000 moterų vienuolių,

11. "Aidų" bičiuliai-platintojai 1950/1 sausis; Autorius : Red.
JUNGTYNESE AMERIKOS VALSTYBĖSE: California Rev. J. Jankauskas, 2704 S. George St., Los Angeles 27,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai