Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1950 2 vasaris
 

1. T. S. ELIOT — ŽMOGUS IR POETAS 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Nuo 1948 m., kai Nobelio literatūros premija teko Eliot, nesiliauja šis vardas skambėjęs visame

2. Trumpai 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
—    Šekspyro, Paskalio ir Goethės veikalai yra leidžiami arabų kalba. Juos leidžia

3. LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS CHICAGOJE 1950/2 vasaris; Autorius : Al. B.
Į Chicagą susibūrė daugiausia teatro meno žmonių, profesionalų ir mėgėjų. Tie žmones pasidalino į

4. SMŪGIS VERTYBIŲ FILOSOFIJAI 1950/2 vasaris; Autorius : Mc.
Senoji filosofija sakydavo, kad būtis ir gėris sutampa: "ens et bonum convertuntur". Visa, kas yra, yra

5. Kodėl H. Bergsonas mirė žydu? 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Buvęs Rygos u-to filosofijos profesorius Pauls Jurevičs, Bergsono mokinys, 1949 m. išleido vokiškai

6. Asumpcionistinis sąjūdis 1950/2 vasaris; Autorius : T. B. G.
Pastaruoju metu katalikų Bažnyčios religinis gyvenimas vis labiau krypsta į gilesnį Marijos kultą. Jei

7. Hagiografija kryžkelėje 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Pieš kurį laiką vokiečių rašytoja Ida Fr. Goerres išleido gražų veikalą apie šv. Kūdikėlio

8. Apie lietuvybės padėtį Amerikoje 1950/2 vasaris; Autorius : J.
Į Lietuvių Kultūros Instituto pernai periodinėj spaudoj paskelbta ankietą, liečiančia Amerikos

9. PASIKĖSINIMAS PRIEŠ ŠEIMOS PAGRINDUS 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Tai, kas šiandien darosi Japonijoje, verčia susimąstyti kiekvieną, kuris nori gelbėti

10. Lietuviai prie La Platos 1950/2 vasaris; Autorius : K.
Plati toji upė La Plata, skirianti Argentinos ir Urugvajaus sostines. Siauriausioje vietoje ji siekia iki 50

11. PRARASTASIS ROJUS 1950/2 vasaris; Autorius : Red.
Dažnai sakoma, kad vaikystė yra žmogaus gyvenimo rojus, kurį jis vėliau palieka ir nebegrįžta. Todėl

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai