Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1950 3 kovas
 

1. MICKEVIČIUS, BUDRYS IR BAKUNINAS 1950/3 kovas; Autorius : P r. B.
Lenkų emigrantų mėnraštyje "Kultūra" (La Culture, revue men-suelle, Paryžius, 1949 m. lapkričio

2. George Orwell 1950/3 kovas; Autorius : B. S.
Pereitais metais Amerikoj išėjo George Orwell knyga pavadinta "1984", kurios buvo išpirkta ketvirtis

Tiek plačiai buvo domimasi atomine bomba, tiek betgi mažai plačioji visuomenė žino apie tą, kuris buvo

4. Seniausia šventraščio kopija 1950/3 kovas; Autorius : T. Dr. KI. žalalis, O.F.M.
1949 m. spalių pabaigoje ir lapkričio pradžioje Washingtone, Kongreso knygyne, buvo išstatyta seniausia

5. KODĖL AMERIKA PRARADO KINIJĄ 1950/3 kovas; Autorius : A. K.
Joseph Alsop, vienas iš geriausiai informuotų užsienio politikos klausimais J. V. žurnalistų, nuolatinis

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai