Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1950 8 spalis
 

1. GRAHAM GREENE 1950/8 spalis; Autorius : A. Tyruolis
Jau prieä paskutinįjį karą anglų ir amerikiečių literatūra savo autoriais, kaip Thornton Wilder,

2. SINDONĖ 1950/8 spalis; Autorius : T. Dr. B. Grauslys, O.F.M.
Viena   iá   brangiausių   Kristaus kančios relikvijų yra Sindonė.   Tai lininė drobulė,

š. m. liepos mėn. 19 d. šv. Tėvas Pijus XII paskelbė naują encikliką "Summi maeroris" apie

4. LIETUVIŲ KALBOS DRAUGIJA 1950/8 spalis; Autorius : St. Barzdukas
Kas ji yra ir ko siekia Lietuvių kalba yra mūsų tautos ilgų amžių ir daugybės kartų kūrybos

5. VOKIETIJOS KELIAS Iš VARGO 1950/8 spalis; Autorius : P. Daugintis, S. J.
Jei koks užsienietis, atvykęs Vokietijon, lankosi jos naujai atstatomuose miestuose, kurie buvo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai