Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1950 9 lapkritis
 

1. ŠIANDIENINĖJ PRANCŪZŲ LITERATŪROJ 1950/9 lapkritis; Autorius : A. V.
Nuo daugel amžių prancūzų literatūra reiškiasi dideliu gaivumu ir kūrybine jėga. Tos stiprybės ji

2. 200 METŲ NUO JOHANN SEBASTIAN BACHO MIRTIES (1685—1750) 1950/9 lapkritis; Autorius : J. Žilevičius
Nors jau praėjo 200 metų, kai mirė žymusis pasaulio kompozitorius, jo vardas yra dar garsesnis už tą

3. PIJAUS XII ŽODIS MOKSLININKAMS 1950/9 lapkritis; Autorius : T. Dr. Klemensas Žalalis, O.F.M.
Paskutiniai dešimtmečiai yra didelio laimėjimo laikotarpis ne tik išradimų srityje, bet apskritai

4. AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KONGRESAS 1950/9 lapkritis; Autorius : A. Kasulaitis
Amerikos lietuviai katalikai neabejotinai buvo ir yra stipriausia organizuota grupe mūsų išeivijoje JAV.

5. ATEITININKŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 1950/9 lapkritis; Autorius : A. Erdvilas
Spalio 1 d. Pittsburghe, šv. Kazimiero parapijos mokyklos bibliotekoje įvyko Amerikos ateitininkų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai