Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1951
Categories 1951
1 sausis (24), 10 gruodis (26), 2 vasaris (20), 3 kovas (22), 4 balandis (27), 5 gegužė (23), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (22), 9 lapkritis (22)
 

1. APIE L AIKĄ IR ŽMONES 1951/1 sausis; Autorius : J. AISTIS
ANT.   MIŠKINIS Dažnai sakydavau Antanui Miškiniui, kad mudu esame du vienos gūžtos sakalėliu. Mudu

2. DIDYSIS AITVARAS 1951/7 rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
PABIROS APIE BALĮ SRUOGĄ STUTTHOFE' Gadynę smurto ir kančios Gaivink, žemele Lietuvos, Galia

3. VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BIOGRAFIJOS BRUOŽAI 1951/8 spalis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
Jojo 150 metų gimimo, 100 metų įsivyskupavimo ir 75 metų mirties sukakties proga Nors lietuvių tautinis

4. VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BIOGRAFIJOS BRUOŽAI 1951/9 lapkritis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
Jojo 150 metų gimimo, 100 metų įsivyskupavimo ir 75 metų mirties sukakties proga 8. Po 1831 m. sukilimo

5. ATSIMINIMŲ IŠTRAUKOS 1951/10 gruodis; Autorius : VYSK. P. BUČYS
1.   Pirmieji metai Seinų seminarijoje Klierikai, prieš prasidedant mokslui, turėjo atlikti trijų

6. VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BIOGRAFIJOS BRUOŽAI 1951/10 gruodis; Autorius : VACLOVAS BIRŽIŠKA
Jojo 150 metų gimimo, 100 metų įsivyskupavimo ir 75 metų mirties sukakties proga Norėdama išvengti

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai