Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 2 vasaris
 

1. Veikalas apie legendų Živilę 1951/2 vasaris; Autorius : Coppelius
1950 m. gruodžio 10—11 dienomis Jurgis Blekaitis Čikagos scenoje įkūnijo Antano Škėmos veikalą

2. Antikristinis šventųjų pagerbimas 1951/2 vasaris; Autorius : A. Mc
Savo "Pasakojime apie antikristą" Solovjovas mini, kad antikristas buvęs ne tik žmonių draugas, "bet ir

3. VLIK'o kritikos klausimu 1951/2 vasaris; Autorius : A. Z
Nebe nuo šiandien, bet ligi šiandien VLIKo kritika tam tikruose sluogsniuose pasidariusi tarsi gero tono

4. Trumpai 1951/2 vasaris; Autorius : Red.
*    Lietuvoje praėjusiais metais gegužes mėn. mirė prof. Augustinas Janulaitis. Jis gimė

5. Persilaužimo metai 1951/2 vasaris; Autorius : A. K
Kiniškieji Metai Užvožiant 1950 metų kronikos lapus ir mintimi dar kartą perbėgus svarbesniuosius

6. Kronika 1951/2 vasaris; Autorius : Red.
*    "Draugo" dienraštis įsivedė mėnesinį priedą — Architektūra, Technika ir ūkis. Redaguoja

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai