Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 5 gegužė
 

Sovietų literatūroje visados būta stipraus nusistatymo prieš Vakarus. Jau 1934 m. pirmajame sovietų

2. PASTABOS LITERATŪRINĖS POLEMIKOS KLAUSIMU 1951/5 gegužė; Autorius : Julius Banaitis
Labai dažnai mūsų spaudoie  linksniuojama vadinamoji "grafomanijos problema" ryškiau iškilo tik

3. MUZIKINIO AUKLĖJIMO REIKŠMĖ 1951/5 gegužė; Autorius : EI. Vasyliūnienė
Ne visi vienodai domisi muzikos menu plačia to žodžio prasme: daina, opera, simfonija, instrumentali-ne

4. VATIKANO SANTARYBA PRISIMINUS 1951/5 gegužė; Autorius : M. Matukas
Vatikano Santarybos pagrindinis klausimas buvo šis: ar popiežius, be Bažnyčios pritarimo, t. y., be

5. Trumpai 1951/5 gegužė; Autorius : Red.
Gilinamos šv. Rašto studijos. Šv. Sosto oficijozas "Actą Apostolicae Sedis" 42 (1950) paskelbė

6. PASKUTINIS AUŠRININKAS IR JO VAIDMUO MŪSŲ TAUTOJE 1951/5 gegužė; Autorius : V. Čižiūnas
Kai giedame mūsų tautos himno žodžius "iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia", dažnai galvojame

7. APIE KARĄ IK TAIKĄ SU KOMUNIZMU 1951/5 gegužė; Autorius : Dr. J. Gintautas
Ar galima norėti karo ir jį ruošti? Ne! atsakys kiekvienas krikščionis. Negalima nei karo norėti, nei

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai