Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 6 birželis
 

1. LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS 25 M. JUBILIEJUS 1951/6 birželis; Autorius : V. Gidžiūnas, O.T.M.
1951 metai lietuvių tautai yra dvigubo jubiliejaus metai; šiemet sukanka 700 metų nuo pirmojo Lietuvos

2. KATALIKŲ IR PROTESTANTŲ SUSIVIENIJIMO KLAUSIMU 1951/6 birželis; Autorius : T. B. G.
1949 m. spalių 31 d. "Times" žurnale pasirodė straipsnis "Catholicism to-day", pradėjęs ilgą disputą

3. POP. PIJUS X PASKELBTAS PALAIMINTOJU 1951/6 birželis; Autorius : A.
Birželio 3 d. eucharistinio atgimimo žadintojas popiečius Pijus X buvo paskelbtas palaimintuoju, šiam

4. SUTELKUS KATALIKIŠKĄJĄ SPAUDĄ 1951/6 birželis; Autorius : Juozas Alaušius
"Aidų" leidėjai nesenai ryžosi naujam dideliam žygiui — perimti jungtinio katalikų laikraščio

5. SKAITYTOJŲ PAŽIŪRA Į MŪSŲ ŽURNALĄ 1951/6 birželis; Autorius : Red.
Aidų" redakcinis kolektyvas išsiuntinėjo žurnalo  skaitytojams anketą pasisakyti dėl eilės klausimų,

6. KRONIKA 1951/6 birželis; Autorius : Red.
•    Juozui Girniui Montrealo universitetas suteikė daktaro laipsnį už jo veikalą apie

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai