Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1967
Categories 1967
1 Sausis (17), 10 Gruodis (19), 2 Vasaris (16), 3 Kovas (15), 4 Balandis (17), 5 Gegužė (17), 6 Birželis (23), 7 Rugsėjis (18), 8 Spalis (17), 9 Lapkritis (19)
 

1. EILĖRAŠČIAI 1967/1 Sausis; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Iš ciklo "Kalifornija APVERSTOS VALTYS Skiriu Vladui Vandenyno atspalvių glostomas, Į

2. GALIŪNŲ GODOS 1967/2 Vasaris; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
NADRUVOS KRIVIS 1235 Kad jūs girdėtumėt, Kaip tyliai kužda vėlės Naktim prie mano romuvos

3. PORTRETAI (eil.) 1967/3 Kovas; Autorius : Antanas Gustaitis
PULGIS ANDRIUŠIS Priekin stumia žmogų už pečių šešėlis, O žmogus šešėlį vėliak atgalios

4. BALTISTICA (naujas kalbotyrinis žurnalas) 1967/3 Kovas; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
Kiek anksčiau Lietuvoj buvo leidžiami "Lietuvių kalbotyros klausimai", kurių pasirodė šeiloi knygos.

5. Indrė 1967/3 Kovas; Autorius : KOTRYNA GRIGAITYTĖ
—    Jei duktė yra į mane atsigimusi, niekad nežinosi, ką ji galvoja. Be to, man rodos,

6. EILĖRAŠČIAI 1967/4 Balandis; Autorius : Danguolė Sadūnaitė
RYTAS I. Žingsnio nežengiu, neinu niekur — neįsisupdama, neapsigaubdama tavo artuma

7. EILĖRAŠČIAI 1967/4 Balandis; Autorius : BENEDIKTAS RUTKONAS
PAGUODA Kai einu pro tavo sodą, gundo mane obuoliai, ir raudoni, ir geltoni, tartum saulės

8. PERŽENGUS 200 NUMERIŲ 1967/5 Gegužė; Autorius : Red
Redaktoriaus pokalbis su skaitytojais Dėl pamirštos žurnalo sukakties Prieš kurį laiką "Draugo"

9. EILĖRAŠČIAI 1967/5 Gegužė; Autorius : ALFONSAS NYKA - NILIŪNAS
DAINOS APIE MANE, VAIKYSTĘ IR DAIKTUS, KURIE BUVO MANO DRAUGAI Iš niekad nepaskelbtos to paties

10. Sudiev, mano karaliau (Vieno veiksmo vaidinimas) 1967/5 Gegužė; Autorius : Algirdas Landsbergis
"Karalius Dovidas, pasenęs ir turėdamas daug metų amžiaus, nebesušildavo, nors jį apklodavo

11. KARALIAUS MINDAUGO PASKUTINIS MONOLOGAS 1967/5 Gegužė; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
V. K. JONYNAS  Šv. Pranciškus (aliuminis, 1963) T. J. Gailiušio nuosavybė Netikrumas ir baisi

12. ANTIGONA (eil.) 1967/6 Birželis; Autorius : JANINA DEGUTYTĖ
I Pasiliko toli akmeninių aikščių tyla ... Paskutinis laiptas — šiurkšti, svetima uola .. . O visi

13. EILĖRAŠČIAI 1967/6 Birželis; Autorius : SESUO M. JURGITA SAULAITYTĖ
LAISVĖ Olose netilps naktis, sprogs diena. Medžiuose pabus jėga, Žels miškai. Saulės

14. EILĖRAŠČIAI 1967/6 Birželis; Autorius : ALBINAS BARANAUSKAS
TAMSA ĮŽENGIA Tamsa įžengia pro duris, girgždinamas vėjo: Liūdesys jau ganėtinai praaušęs

15. EILĖRAŠČIAI 1967/7 Rugsėjis; Autorius : Vincas Mykolaitis-Putinas
VIVOS PLANGO (gyvuosius apverkiu) Per bedugnes ir kalnus Jūs žengiat kaip gigantai, Išnardote

16. "GRAŽINA" (opera) 1967/7 Rugsėjis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Pirmoji originali lietuvių opera Čikagos scenoje "Gražinos" pastatymas, sutapęs su Čikagos Lietuvių

17. EILĖRAŠČIAI 1967/7 Rugsėjis; Autorius : NELLY SACHS
MIEGAS AUDŽIA KVAPO TINKLĄ — šventą raštą, bet niekas nemoka čia skaityti, išskyrus

18. EILĖRAŠČIAI 1967/8 Spalis; Autorius : Vladas Šlaitas
APIE EILĖRAŠČIUS Visi eilėraščiai, kuriuos Tau rašiau, yra tolygūs išpažinčiai. Čia aš

19. Meilužis 1967/8 Spalis; Autorius : R. SPALIS
Milijoninis miestas neviliojo manęs. Atsidurdavau ten tik reikalo verčiamas ir, atlikęs jį, kuo

20. EILĖRAŠČIAI 1967/9 Lapkritis; Autorius : KAZYS BARTEŠKA
Aušra šešėlius išsklaidė. Saulės spinduliai įsitempė. Dienai sunki našta. Susiliejo prakaitas

21. Iš portugalų poezijos 1967/10 Gruodis; Autorius : Vertė P. GAUČYS
FERNANDO PESSOA KAD BŪTUM DIDIS Kad būtum didis, būk pilnutinis: niekas tavojo aš neperdeda ir

22. VAISTAI 1967/10 Gruodis; Autorius : K. Barėnas
Antanas dažnai padejuodavo. Užeidavo jam ir smarkūs skausmai, ir tada jis riesdavosi į kamuolį, iš

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai