Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1967
Categories 1967
1 Sausis (17), 10 Gruodis (19), 2 Vasaris (16), 3 Kovas (15), 4 Balandis (17), 5 Gegužė (17), 6 Birželis (23), 7 Rugsėjis (18), 8 Spalis (17), 9 Lapkritis (19)
 

1. NAUJOJI APLINKA - GRĖSME AR PROGA? 1967/1 Sausis; Autorius : GALINA SUŽIEDĖLIENĖ
Kai kurie egzilų prisitaikymo aspektai Prieš porą metų, sociologijos magistro laipsnio siekiant,

2. ŽVILGSNIS Į 1966 METUS I. VISUOMENINIS - POLITINIS GYVENIMAS 1967/1 Sausis; Autorius : A.TAUTVYDAS
Visuomeninį lietuvių veikimą vertinti šiandien kitaip nei apskritai visų žmonių gyvenimo raidos

3. VANAGAI AR BALANDŽIAI? 1967/2 Vasaris; Autorius : ANTANAS SUŽIEDĖLIS
Minint Lietuvos Nepriklausomybės šventę, kaip ir kiekvieną kitą sukaktį, mintis lengvai klysta

4. MŪSŲ PAREIGOS PERSEKIOJAMAI LIETUVAI 1967/2 Vasaris; Autorius : VYSK. PRANAS BRAZYS, M.I.C.
Mūsuose gan dažnai pasitaiko nevienodo Lietuvoje vykstančių persekiojimų vertinimo ir skirtingo

5. ŽVILGSNIS Į 1966 METUS II. KULTŪRINIS GYVENIMAS 1967/2 Vasaris; Autorius : J. ALAUŠIUS
Ir šiemet, kaip pernai, pereitų metų apžvalgoje pirmą vietą užleidome visuomeninio gyvenimo

6. TAUTIŠKUMO KLAUSIMAS SOVIETINĖJE TEORIJOJE 1967/4 Balandis; Autorius : DR. V. MAR.
Tautiškumo klausimas sovietinėje teorijoje ir praktikoje (I) Įžanga: Propagandos šūkiai. Komunistai

7. TAUTIŠKUMO KLAUSIMAS SOVIETINĖJE PRAKTIKOJE 1967/6 Birželis; Autorius : DR. V. MAR.
Tautiškumo klausimas sovietinėje teorijoje ir praktikoje (II) Balandžio nr. peržvelgę, kaip Sov.

8. EXPO 67 MARGUMYNAI 1967/7 Rugsėjis; Autorius : VYTAUTAS A. JONYNAS
J. Mikėnas: Pirmosios kregždės LAIŠKAS IŠ MONTREALIO (III) Juozo Mikėno skulptūra "Pirmosios

9. KULTŪROS KONGRESĄ PASITINKANT 1967/8 Spalis; Autorius : Red
JAV ir Kanados lietuvių III kultūros kongresas šaukiamas Čikagoj lapkričio 24-26. Nors, šias

10. PUTINAS OKUPACINĖJ GŪDUMOJ 1967/8 Spalis; Autorius : M. MYKOLAITYTĖ - SLAVĖNIENĖ
V. MYKOLAITIS-PUTINAS (1932) Murmėjo ir grūmės juodi debesiai, Audringų žaibų ir perkūnų

11. MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1967/9 Lapkritis; Autorius : J. K. ir J. M.
Įvadinės pastabos Pirmąją mokytojų studijų savaitę surengė JAV LB švietimo taryba 1967.VII.30 -

12. PUTINAS OKUPACINĖJ GŪDUMOJ 1967/10 Gruodis; Autorius : M. SLAVĖNIENĖ
Okupantai keičiasi Per tuos vienerius metus suspėjome pažinti savo žiaurųjį okupantą — sovietinį

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai