Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1967 9 Lapkritis
 

1. LIETUVIŲ LIAUDIES PASAULĖJAUTA 1967/9 Lapkritis; Autorius : J. B.
Dr. Jonas Balys nepriklausomoje Lietuvoje buvo vienintelis gerai paruoštas specialistas tautosakos

2. ANGLIŠKA STUDIJA APIE LIETUVIUS VOKIEČIŲ LITERATŪROJ 1967/9 Lapkritis; Autorius : Julius Botyrius
Pereitais metais pasirodė angliška knyga apie lietuvių kultūros apraiškas vokiečių naujojoje

3. IR VĖL NAUJIENOS LITUANISTINIAM MOKYMUI 1967/9 Lapkritis; Autorius : Vaclovas Čižiūnas
š. m. kovo mėn. "Aiduose" teko aptarti du Pedagoginio lituanistikos instituto 1966 išleistus leidinius: D.

4. PRANO NAUJOKAIČIO "ŽYDINČIOS DIENOS 1967/9 Lapkritis; Autorius : Titas Alga
Valiulių kaime "nauji laikai", galima sakyti, "prasidėjo su griovio kasimu", sausinant galulaukio pelkes.

5. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1967/9 Lapkritis; Autorius : Alaušius
2. Toliau kreipia dėmesį vysk. P. Bučio Atsiminimai, kurių du tomus (323 ir 283 psl.) išleido

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai