Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1967 10 Gruodis
 

1. VAIČIULAIČIO PADAVIMAI 1967/10 Gruodis; Autorius : Viktorija Skrupskelytė
Prancūzų rašytojas Gustave Flaubert nemėgo sudėtingų siužetų ir bandė parašyti romaną be įvykių,

2. DAILĖS LEIDINIAI 1967/10 Gruodis; Autorius : L. Urv.
Nė vienoj kūrybinėj srity neturime nei tiek gausiai besireiškian-čiųjų, nei tokio gausaus prieauglio,

3. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1967/10 Gruodis; Autorius : Alaušius
Paprastai atsiminimai rašomi iš savo paties gyvenimo. Domimės jais dėl pačių autorių asmens ir turėto

4. LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS ANGLIŠKAI 1967/10 Gruodis; Autorius : Juozas Tininis
Leonardas Dambriūnas, Antanas Klimas, William R. Schmalstieg: INTRODUCTION TO MODERN LITHUANIAN. Išleido

5. SVARBESNIEJI TEOLOGIJOS VEIKALAI SVETIMOMIS KALBOMIS 1967/10 Gruodis; Autorius : Dr. Tomas žiūraitis, O.P.
NAUJAUSIOS ŠV. RASTO VERSIJOS The Jerusalem Bible, Doublcdny and Co., 1966, per 2000 p., $16.95.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai