Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1955
Categories 1955
1 sausis (22), 10 gruodis (18), 2 vasaris (24), 3 kovas (25), 4-5 balandis-gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (19), 9 lapkritis (18)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. DAINŲ KRAITIS IŠ TĖVYNĖS 1955/1 sausis; Autorius : Jonas Balys
Čia dedamas pluoštas būdingų mūsų liaudies dainų, kurios yra paimtos iš stambaus rankraščio,

2. Eilėraščiai 1955/1 sausis; Autorius : Kazys Bradūnas
RYTAS Sidabro paukščiai suplasnojo, Sučiulbo aukso inkilai, Ir ąžuoliniame altoriuj Pragydo

3. Duobės 1955/1 sausis; Autorius : Jurgis Jankus
Ketvirtadienį Paparčiuose buvo linų myni-mo talka, ir tėvas turėjo eiti, bet pasišoviau aš. Negalėjau

4. AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ 1955/1 sausis; Autorius : Red.
1.    Kultūros žurnalas "Aidai", leidžiami TT. Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių

5. EILĖRAŠČIAI 1955/2 vasaris; Autorius : ALFONSAS NYKA - NILIUNAS
IŠTIKIMYBĖS   ELEGIJA "Niekados Tavęs aš nepaliksiu" Yra žmogaus puolimo ir nemirtingumo

6. NEPALEISIU 1955/2 vasaris; Autorius : M. Vaitkus
Štai po Tavo kryžium, kojas apkabinęs, glūdžių prisiglaudęs, kur tos baisios vinys .. Vai, po

7. DUOBĖS 1955/2 vasaris; Autorius : JURGIS JANKUS
 (Tęsinys) Norėjau ką pasakyti, bet vėjas iš priekio taip stipriai griebė, kad užėmė kvapą,

8. DAINIUS DAINELIŲ GAILIŲ 1955/2 vasaris; Autorius : Aug. Raginis
Juozas Mikuckis: L Y R I K O S KRAITIS. Išleido Terra. Chicaga 1954. 174 p. Juozo Mikuckio lyrikos

9. JURGIO GLIAUDOS "GĘSTANTI SAULĖ" 1955/2 vasaris; Autorius : A. T.
Dabartinėj tremties literatūroj labiausiai įsigalėjo romanas. Visi kiti žanrai liko tartum jo šešėly,

10. ANTRASIS KRANTAS 1955/2 vasaris; Autorius : Aug. R.
Aloyzas Baronas: ANTRASIS KRANTAS. Novelės. Nidos knygų klubo leidinys Nr. 5. Londonas, 1954. 132

11. KETVIRTOJI STOTIS 1955/3 kovas; Autorius : PAUL CLAUDEL
O motinos, regėjusios pirmagimį ir vienatinį vaikelį mirštant, Minėkite tą naktį, paskutinę, prie

12. EILĖRAŠČIAI 1955/3 kovas; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS
LIETUS Nežinau, ką sakysiu šį rytą, Jei staiga rūsčios vilnys paklaus: Kiek žvaigždžių, kai

13. SENI PAVASARIAI 1955/3 kovas; Autorius : NELĖ MAZALAITÉ
Vieną rytą pabundi kitaip. Ar debesys yra apsirasoję, ar saulė išsikedenus savo švitančius plaukus per

14. ŽEMES UŽTEKĖJIMO POEZIJA 1955/3 kovas; Autorius : A. N. N.
". .. dainų nerūpestingų nedainavo ir nerašė poemų saule žydinčių". Užrašas 1953 metais

15. ŽIURKIŲ KAMERA 1955/3 kovas; Autorius : Vlada Prosčiūnaitė
Jonas Grinius: "ŽIURKIŲ KAMERA". Dramos veikalas skiriasi nuo epinio, sako Ermatingeris, tuo, kad

16. ROŽIŲ VAINIKAS 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : MYKOLAS VAITKŪS
Skiriu Jubiliatui kun. J. Vaitekūnui   APREIŠKIMAS Lyg stebuklo žaibas, mirksniu erdvę skelia

17. OFELIJA 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : Anė Petkutė
Dugne toks baltas smėlis. Ir aš guliu rami. O skaidrus vandenėlis Sruvena per akis. Žuvytės

18. TĖVIŠKĖLEI*) 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : Balys Sruoga
Tartum sapnas, tartum nykus, Dyvinas, skaudus, Nesudrumstas atminimas Tėviškės klaikios . . . Aš

19. BERŽINIUKO MIRTIS 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : J. AISTIS
(Iš "Apsingės parapijos bažnytnamio")   Troboje buvo tuščia. Kertėse rinkosi šešėliai.

20. VARGŠAS KRIKŠČIONIS STEBI GETĄ 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : CZESLĄVV MILOSZ
Bites triūsias aplink raudonas kepenis, Skruzdės triūsias aplink juodą kaulą. Prasideda plėšymas,

21. STIKLO LANGAI 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : P. Stelingis
Dieną naktį žiūrite ir žiūrite. Ir atsižiūrėt negalite Debesėlių šilkaskarėm burėmis,

22. "PLANETOS" LAUREATĖ 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : J. Kėkštas
Į 1954 m. ispanų "Planetos" premiją kandidatavo 105 romanai, su tiek pat autorių. "Planeta" yra

23. TIPELIS 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : Jonas Aistis
Pulgis Andriušis: TIPELIS. Humoristinis romanas. Išleido Gabija. Tremtis Pulgį Andriušį kardinališkai

24. EILĖRAŠČIAI 1955/6 birželis; Autorius : Bernardas Brazdžionis
POETO GIMIMAS Jonui Aisčiui Kai užgęsta žvaigždynai, per amžius spindėję, Teka upėmis

25. VILNIUS ŽYDŲ POEZIJOJ 1955/6 birželis; Autorius : Red
Nuo Gedimino laikų Lietuvos sostinė buvo sutraukusi daug žydų. Vilnius jiems pavirto antrąja Jeruzale.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai