Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1955 1 sausis
 

1. Algirdas Landsbergis: KELIONĖ. 1955/1 sausis; Autorius : Aug. Raginis
Algirdas  Landsbergis:   KELIONĖ. Romanas. Draugo Bendradarbių Klubo leidinys. Chicago,

2. VILNIUS TARP AUDRŲ 1955/1 sausis; Autorius : Antanas Musteikis:
Jeronimas Cicėnas: VILNIUS TARP AUDRŲ, Chicago, Terra, 1953 m. Viršelį piešė Paulius Augius,

3. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI 1955/1 sausis; Autorius : Dipl. ekon. J. Rečionis
Jonas K. Karys: NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI. Istorija ir numizmatika. New York, 1953. 255 f. Kaina

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1955/1 sausis; Autorius : Red.
Gabija, literatūros metraštis spaudos atgavimo penkiasdešimtmečiui ir tremties dešimtmečiui paminėti.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai