Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1952
Categories 1952
1 sausis (14), 10 gruodis (23), 2 vasaris (22), 3 kovas (24), 4 balandis (22), 5 gegužė (23), 6 birželis (23), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (20), 9 lapkritis (27)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. RAUDONI BATUKAI arba JURGIS SAVICKIS 1952/1 sausis; Autorius : Leonas Miškinas
Pirmoji Jurgio Savickio novelių knyga "šventadienio Sonetai" išėjo 1922 metais (rodos, Berlyne), t. y.

2. JURGIO SAVICKIO "RAUDONŲ BATUKŲ" KALBA 1952/1 sausis; Autorius : L. Dambriūnas
Savickio kalba bei stilius įdomūs ne vien stilistui. Kai kurie kalbininkai čia irgi turės progos

3. Aloyzas Baronas: ŽVAIGŽDĖS IR VĖJAI. 1952/1 sausis; Autorius : Jonas Brazaitis
Aloyzas Baronas: ŽVAIGŽDĖS IR VĖJAI. Novelės. Išleido Venta. 240 p. Naujosios lietuvių literatūros

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1952/1 sausis; Autorius : Red.
Nelė Mazalaitė: MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS. Apysaka. Išleido "Gabija" 1951 m. Dail. B.

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1952/2 vasaris; Autorius : Red.
Faustas Kirša: ŠVENTIEJI AKMENYS. Didaktiniai eilėraščiai. Viršelis dail. T. Valiaus. Išleista prel.

6. NAUJOSIOS POEZIJOS ANTOLOGIJA "ŽEMĖ" 1952/2 vasaris; Autorius : J. Aistis
Ilgai laukta "žemė" pasirodė. Puikus liuksusinis leidinys, pavadintas antologija. Jaunųjų poetų

7. ŽMONĖS IR ŽVĖRYS 1952/2 vasaris; Autorius : S.
Žmogus tampa tarsi žvėrimi, kai sutrypia tai, kas jį nuo žvėries skiria: Dievo paveikslą, įspaustą

8. Aloyzas Baronas DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU. 1952/2 vasaris; Autorius : Ben. Babrauskas
Aloyzas Baronas DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU. Išleido Anatolijus Kairys Chicagoje 1951 m., 224 psl.,

9. LIETUVOS ŪKIO ATSTATYMO STUDIJŲ KOMISIJOS DARBAI 1952/2 vasaris; Autorius : Administrator
Šis rotatorium spausdintas leidinys pasirodė 1951 metų vasario mėnesyje Bostone. Leidėjas yra Lietuvos

10. "EGLUTĖS" VIENERIŲ METŲ KOMPLEKTĄ PAVARČIUS 1952/2 vasaris; Autorius : P. J.
Kai Lietuvoje turėjome bent keletą laikraščių vaikams, dabar, turbūt, visame pasaulyje teturime tik

11. Pulgis Andriušis: SUDIEV, KVIETKELI 1952/3 kovas; Autorius : Aug. Raginis
Pulgis Andriušis  už apysaką "Sudiev, kvietkeli" gavęs Rašytojų Draugijos premiją 1500 dol.

12. Balys Sruoga: KAZIMIERAS SAPIEGA 1952/3 kovas; Autorius : Aug. R.
Balys Sruoga: KAZIMIERAS SAPIEGA. 4 veiksmų 9 paveikslų istoriška kronika. Išleido Terra. Chicago. 258

13. GABIJA. 1952/3 kovas; Autorius : J. B-tis
GABIJA. Literatūros žurnalas. Išeina keturis kartus metuose. Nr. 1. 1951. Red. Stp. Zobarskas. Leidžia

14. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1952/3 kovas; Autorius : Red.
Vaclovas Biržiška: VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS BIOGRAFIJOS BRUOŽAI. "Aidų" leidinys, Brooklyn, 1952. 99

15. Faustas Kirša: ŠVENTIEJI AKMENYS 1952/4 balandis; Autorius : Aug. Raginis
Faustas Kirša: ŠVENTIEJI AKMENYS. Didaktiniai eilėraščiai. Išleista prel. Pr. M. Juro lėšomis.

16. LIETUVIŠKOS PASAKOS 1952/4 balandis; Autorius : Aug. Raginis
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Sudarė Dr. Jonas Balys. Iliustravo A. Vaičaitis. Antras leidimas. Išleido LKSD

17. PEETER ARUNIAA 1952/4 balandis; Autorius : J. Ls
Sur l'histoire des adjectifs en-u en balto-slave (Atspaudas iš Arsbok 1948-1949. Slaviška Institutet vid

18. APOPHORETA TARTUENSIA 1952/4 balandis; Autorius : Juozas Lingis
APOPHORETA TARTUENSIA, Išleido Societas litterarum estonica in Svečia, Holmiae MCMLDC. šį gražų

19. ATSIŲSTA PAMINĖTI: 1952/4 balandis; Autorius : Red.
Nele Mazalaitė: GINTARINIAI VARTAI. Išleido LKSD knygos klubas. Chicago, 1952 m. 248 p. Kaina 2 dol. R.

20. Stasius Būdavas. VARPAI SKAMBA. 1952/5 gegužė; Autorius : Jonas Brazaitis
Stasius Būdavas. VARPAI SKAMBA. Apysaka. Los Angeles, 1952. Išleido Lietuvių Dienos. Viršelį piešė

21. Nelė Mazalaitė. MĖNUO VADINAMAS MEDAUS 1952/5 gegužė; Autorius : Jonas Brazaitis
Nelė Mazalaitė. MĖNUO VADINAMAS MEDAUS. Išleido Gabija. Viršelis B. V. Gedvilienės; 220 psl. Kaina

22. A. Landsbergis - A. ir J. Mekai -L. Lėtas: Antroji PROZA 1952/5 gegužė; Autorius : J. Brazaitis
A. Landsbergis - A. ir J. Mekai -L. Lėtas: Antroji PROZA. Išleido Gabija. 128 psl. $1.25. Visi keturi

23. Kun. Dr. J. Vaitkevičius, M. I. C. GYVOJI DVASIA. 1952/5 gegužė; Autorius : A. Baltinis
Kun. Dr. J. Vaitkevičius, M. I. C. GYVOJI DVASIA. Mąstymai. II tomas. Išleido kun. Pranciškus

24. LIETUVA NUOTRAUKOSE 1952/5 gegužė; Autorius : A. Džiugėnas
Vytauto Augustino nuotraukų albumas, pavadintas "Tėvynė Lietuva" (angliškai — "Our Country Lithuania'),

25. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1952/5 gegužė; Autorius : Red.
LIETUVIŲ POEZIJOS ANTOLOGIJA. Sudarė J. Aistis ir A. Vaičiulaitis. Viršelis ir piešiniai dail. Adomo

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai