Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1953
Categories 1953
1 sausis (27), 10 gruodis (26), 2 vasaris (27), 3 kovas (27), 4 balandis (24), 5 gegužė (24), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (26), 8 spalis (24), 9 lapkritis (23)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Laiškas Lietuvai ir lietuviams 1953/1 sausis; Autorius : Venancijus Ališas
Mes atėjome iš amžių glūdumos, Kai mergytė tebebuvo dar aušra. Kas tą visą ilgą kelią

2. EILĖRAŠČIAI 1953/1 sausis; Autorius : KOSTAS OSTRAUSKAS
NOKTURNAS Rasa pabiro pienen rūkas, apsvaigę svaičioja svirpliai, — iš glėbio vakarui ištrūkus,

3. VIRVĖ 1953/1 sausis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
KNYGA: MIESTELIS, KURIS BUVO MANO Šventoriuje buvo ketveri varteliai, priešpriešiais — jie sudaro

4. FRANZ KAFKA 1953/1 sausis; Autorius : VINCAS KAZOKAS
Yra vaisių, kuriais mes naudojamės ir gar-džiuojamės be jokių pastangų: užtenka tik ištiesti ranką,

5. ŽYMESNIEJI VOKIEČIŲ LITERATŪROS SUKAKTUVININKAI 1953/1 sausis; Autorius : A. Tyruolis
Antrojo pokario vokiečių literatūra iš lengvo jau pradeda įgauti ryškesnes formas ir ryškesnį veidą.

6. ŠIMTMEČIŲ ŽINGSNIAI 1953/2 vasaris; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
Pirmieji Šviesos vainikas supa, siela, tavo dangų išsvajotą Ir miglos atveria tau

7. ŽIURKIŲ KAMERA 1953/2 vasaris; Autorius : JONAS GRINIUS
TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA VEIKĖJAI Joana  Švelnyte — studentė Ramune  Švelnyte —

8. POETUI 1953/2 vasaris; Autorius : STASĖ PRAPUOLENYTĖ
Tavo mintys, Lyg upių vandenys Pakalnėmis Vingiuoja. Tavo mintys, Lyg balti balandžiai Erdvėje

9. DU PORTRETAI 1953/2 vasaris; Autorius : RUBEN DARIO
Nikaruguos poetas (1867-1916) romantikas, literatūrinio judėjimo, vadinamo modernizmu,

10. VALENTINA 1953/2 vasaris; Autorius : Julius Banaitis
Pastabos antrosios laidos proga Pirmoji Antano Vaičiulaičio romano "Valentinos" laida išėjo 1936

11. EILĖRAŠČIAI 1953/3 kovas; Autorius : Gražina Tulauskaitė
KRYŽIUS Žydi rožės ant jaunojo kapo: Mūsų meilę tegul jos kalbės. Užpustytos akys nemato,

12. BITELĖ (eil.) 1953/3 kovas; Autorius : Venancijus Ališas
Aplipusios auksu kojytės, Įlūžę stikliniai žvynai. Sunku tikro kelio laikytis: Aplipusios auksu

13. ŽIURKIŲ KAMERA 1953/3 kovas; Autorius : JONAS GRINIUS
TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA UŽDRAUSTOS   RAUDOS (TĘSINYS) 7. VARA. Tau laiškas iš liaudies

14. Šv. Kazimiero šventėje 1953/3 kovas; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
Maloninga švento Kazimiero dvasia šiandien regi Lietuvos žemę ir visą jos gėlą, kančią ir

15. BRAZILIJOS LITERATŪRA 1952 METAIS 1953/3 kovas; Autorius : Petras Babickas
Nors knygų leidimas čia dar yra trukdomas įvairių biurokratiškų nuostatų, tačiau praeitų metų

16. EILĖRAŠČIAI 1953/4 balandis; Autorius : Mykolas Vaitkus
VYDŪNAS    MIRĖ Mirė Vydūnas . . . Ne, šviesoj paskendo tykiai mirksėjus žemės

17. ŽIURKIŲ KAMERA 1953/4 balandis; Autorius : JONAS GRINIUS
TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA IŠPAŽINTIS   PER   PRIEVARTĄ   Tas pats tardytojų

18. EILĖRAŠČIAI 1953/4 balandis; Autorius : VYTAUTAS JANKAUSKAS
LUNATIKAS Aš išėjau lunatiku Į platų lauką. Ir gėlės vienadienės Kalbėjo man Apie

19. ŽMONIŠKUMO IDĖJA VYDŪNO DRAMOSE 1953/4 balandis; Autorius : Pr. Naujokaitis
žmogaus esmę ir jo gyvenimo prasmę Vydūnas suveda j vieną žmoniškumo sąvoką. Tai pagrindinė

20. DIDŽIAUSIOJI ANGLŲ BELETRISTĖ JANE AUSTEN 1953/4 balandis; Autorius : S. Prapuolenytė
Jane Austen yra viena iš populiariausių moterų rašytojų anglų literatūroje. Jos populiarumas nėra

21. I N F E R N 0 1953/5 gegužė; Autorius : ALFONSAS NYK A-NILIŪNAS
G. Rouault — Prieblanda J. G. Palikit visą viltį, kurie čia įeinate. Lautreamont Tamsiomis

22. ŽIURKIŲ KAMERA 1953/5 gegužė; Autorius : JONAS GRINIUS
TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA II IŠPAŽINTIS   PER   PRIEVARTĄ (TĘSINYS)   JOANA

23. EILĖRAŠČIAI 1953/5 gegužė; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
ROŽĖ Rože, Mąstanti save Varsų įvairumą, Mintijanti Lapelių susiklostymu, Kaip

24. LIETUVIŲ TEATRO PROBLEMOS 1953/5 gegužė; Autorius : JURGIS BLEKAITIS
Lietuvių teatro tremtyje nėra. Nėra jo nė Lietuvoje. Teatras liko tik, kaip kultūrinė problema, kuri

25. Atsisveikinimas, Piliečio rauda (eil.) 1953/6 birželis; Autorius : Czeslavv Milosz
ATSISVEIKINIMAS Kalbu tau po daugelio tylėjimo metų. Mano sūnau. Nebėr Veronos. Pirštuose

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai