Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1953
Categories 1953
1 sausis (27), 10 gruodis (26), 2 vasaris (27), 3 kovas (27), 4 balandis (24), 5 gegužė (24), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (26), 8 spalis (24), 9 lapkritis (23)
 

1. NEPRIKLAUSOMYBĖS VILTIS TREMTIES TAMSOJE 1953/2 vasaris; Autorius : A. BALTINIS
1. Nepriklausomybė — gėrio laimėjimo išraiška. Vasario Šešioliktoji yra viena šviesiųjų

2. BEJIEŠKANT KELIO MŪSŲ TAUTINEI KULTŪRAI Į PASAULĮ 1953/4 balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Skiriu tiems, kurie liks mūsų tautoje, neišėję į pasaulį. Gilus mumyse rūpestis, kaip išeiti iš

3. LIETUVA TARPTAUTINIUOSE JUNGINIUOSE 1953/5 gegužė; Autorius : GEDIMINAS GALVA
1.   Klausimo aptartis. Politinė lietuvių spauda pakartotinai kelia klausimą: kaip

4. MŪSŲ POLITINIO GYVENIMO KLAUSIMAI 1953/7 rugsėjis; Autorius : K. MOCKUS
1. Emigracinio gyvenimo sunkumai Politinė emigracija nėra naujas dalykas. Visais laikais būta

5. ŽEMES REFORMA IŠLAISVINTOJE LIETUVOJE 1953/9 lapkritis; Autorius : L. DAMBRA
Naują gyvenimą išlaisvintoj Lietuvoj kuriant, didžiausia bei opiausia problema be abejo bus žemės

6. FEDERALIZMAS IR IMPERIALIZMAS EUROPOJE 1953/10 gruodis; Autorius : JONAS JASAITIS
Per pusę šimtmečio Europoje įvykę du didieji karai, o ypač negalėjimas net laikinos taikos surasti po

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai